Altshop Info

02 May.

Kropp & Helse

0

En vannioniserer er en vannbehandler som kobles til kaldtvannsrøret ditt under vasken eller til vannkranen ved hjelp av et adapter. Den separerer vannet i to og ut kommer det to typer vann. Et basisk/alkalisk (pH over 7) og et surt (pH under 7) vann. Det basiske vannet inneholder antioksidanter i form av molekylært Hydrogen (H2) og det sure vannet inneholder oksidanter i from av molekylært oksygen (O2). Denne prosessen kalles en elektrolyse.

 

1. STEG: FILTRERING

Det første som skjer når vannet  kommer inn i vannionisereren er filtrering av forurensninger, partikler, klor, lukt, smak etc. som er tilstede i drikkevannet.

 

2. STEG: ELEKTROLYSE

Elektrolyse

Etter filtreringen går det rene vannet gjennom et elektrolysekammer som består av negativt og positivt ladede platinumbelagt titan elektroder/plater. Disse platene ioniserer de oppløselige mineralene i vannet. Postivt ladede ioner samles på de negative platene for å skape basisk vann, også kalt "redusert vann", mens negativt ladede ioner samles på de positive platene for å skape surt vann, også kalt "oksidert vann".

 

  • BASISK VANN er det vannet vi drikker og lager mat med. Det inneholder en høyere konsentrasjon av basiske mineraler som blandt annet kalsium, kalium og magnesium enn kildevannet.
  • SURT VANN er det vannet vi bruker til utvendig bruk som rensing og desinfisering av sår, hud og gjenstander.

 

Hvordan påvirker ioniseringen molekylstrukturen i vannet?

Vannet som kommer inn i elektrolysekammeret utsettes for en svak elektrisk strøm som forårsaker at vannmolekylene (H2O) deles i to ioner: Et negativt ladet hydroksid ion (OH-) og et positivt ladet hydrogen ion (H+). 

 

Vannmolekyl

Ved utgangen av elektorlysekammeret er vannet separert til to vannstråler:

  • Den basiske strålen inneholder en større andel hydroksid ioner (OH-) som fungerer som en kraftig antioksidant i form av molekylært hydrogen (H2). Antioksidanter reduserer oksidasjonen (nedbrytningen) forårsaket av frie radikaler i kroppen din.
  • Den sure strålen inneholder en større andel hydrogen ioner (H+) som fungerer som et kraftig oksidasjonsmiddel eller desinfeksjonsmiddel i form av molekylært oksygen (O2), og er i stand til å drepe bakterier og andre patogener ved kontakt (ved lave pH verdier).

 

Energistrukturen på vannet

Chanson ansatte et team av forskere, som har studert vann i 25 år, til å ta tusenvis av bilder av Chanson vann som kommer ut av våre vannioniseringsmaskiner. Dette studiet ble utført av VisionLab laboratorium i Zürich i Sveits. Både basisk vann og surt vann har blitt testet. Vanlig sveitsisk vann fra kranen har også blitt testet samt vann som har gått igjennom en ikke-elektrisk vannioniserer, også kaldt ORP filter.

 

Vi er stolte av å kunne vise resultatene av denne studien, som har til hensikt å vise krystallografi av ulike typer vann for å studere elektrosammenheng og kvantefelt. Dette forteller igjen hvor lett opptakelig vannet er for kroppen og cellene vår. Jo bedre sammenheng i krystalliseringen jo bedre vil vår kropp ta opp vannet.

 

Våre elektriske vannioniserere restrukturerer vann fra springen gjennom prosessen med elektrolyse som deler vannet i to strømmer, basisk og surt vann. Japanske forskere har funnet ut at ionisert vann har mindre vannmolekylklynger enn vanlig kran- og flaskevann. Følgende bilder er blitt forstørret for å vise strukturen av vannet og hvordan den endres. Disse bildene taler for seg selv.

 

Under ser du et bilde av det sveitsiske vannet fra kranen før noen endring har blitt gjort. Legg merke til alle de små svarte hullene. Dette er kildevannet som har blitt brukt i undersøkelsen, og skal betraktes som et referansepunkt.

 

Vann fra kranen

 

Det neste bildet er av det samme sveitsiske vannet fra kranen etter at det har gått gjennom en elektrisk Chanson vannioniserer på en av de basiske pH-innstillingene. Vannet har blitt fullstendig forvandlet og har ikke lenger noen svarte hull, men i stedet viser det en sammenhengende og fin krystallformasjon slik rent naturlig vann skal ha.

 

chanson basisk vann

 

Videre ser du et bilde av ionisert vann med sur pH gjort med det sveitsiske vannet fra kranen og en Chanson vannioniserer. Surt vann er ikke drikkevann, men har en rekke ikke-giftige antibakterielle bruksområder, som for eksempel rengjøring i hjemmet og sårpleie. Er det ikke interessant å se hvor forskjellig det ser ut fra det basiske vannet?

 

Surt vann

 

Til slutt ser vi på det sveitsiske kranvannet som har blitt kjørt gjennom et ikke-elektrisk ORP filter. Noen kjøper disse enhetene i stedet for en elektrisk vannioniserer enten fordi de er billigere eller fordi de tror at vannet som produseres er like bra. Her ser vi at de små svarte hullene fra springvannet har blitt store svarte prikker. Strukturen i vannet har blitt forringet. Noen krystaller har blitt dannet, men det kan ikke sammenlignes med det basiske vannet som produseres av en Chanson elektrisk vannioniserer.

 

ORP filter

 

Konklusjonen er at det basiske vannet fra våre Chanson vannioniserere taes bedre opp i kroppen og cellene. Typiske tilbakemeldinger vi får fra våre kunder er at vannet er "mykere", lettere å drikke, blir ikke tung i magen og drikker mer vann. I dagens samfunn er dehydrering et stort problem. Selv om vi drikker mye vann er stukturen i de fleste tilfeller forringet. Dette betyr at vi ikke klarer å hydrere kroppen og cellene våre på en tilfredsstillende måte. Kroppen vår bør som voksen bestå av hele 70% vann. Da er viktigheten av kvaliteten på vannet stor for at kroppen skal kunne fungere optimalt.

 

Her finner du chanson

Nyhetsbrev

 

Hvis du finner at noe av informasjonen i dette blogginnlegget er feil eller støtende ber vi at du gir oss beskjed slik at vi kan gå over og vurdere innholdet grundigere. Vi ønsker å ha sakelig og sannferdig kunnskap på våre nettsider men kan mot formodning ikke kontrollere alt som våre bloggere skriver til enhvert tid. Vennligst kontakt oss her om det er noe du ikke er fornøyd med, husk å inkluder hvilke innlegg det gjelder med lenke.