Sikkerhet og personvern

Personopplysninger

Altshop er opptatt av personvernet ditt og bestreber seg alltid på å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Altshops mål er å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger. Denne policyen vil blant annet hjelpe deg til å forstå hva slags personopplysninger som Altshop samler inn, og hvordan disse brukes. Ved å godta denne personvernpolicyen på Nettstedet i forbindelse med et kjøp eller når du oppgir personopplysninger, samtykker du i behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

 Altshop Nordic AS, Org. 920141188, Fridtjof nansens plass 9, 0160 Oslo, tel: 46 63 53 26, er ansvarlig(e) som behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger kommer vi til å behandle?

Vi kommer til å behandle de personopplysningene du gir eller har gitt oss, eller som vi har samlet inn på Nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler (cookies)for å administrere dine kjøp eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Personopplysningene som Altshop behandler, omfatter ditt navn, kjønn, din e-postadresse, din kjøps-, betalings- og bestillingshistorikk, din leveringsadresse, din IP-adresse og ditt telefonnummer.

Ingen kredittopplysninger blir behandlet av Altshop. Kortnummer og personnummer blir behandlet av sikre betalingsmetoder som DIBS, Klarna og Paypal.

Hvordan kommer vi til å bruke dine personopplysninger?

Opplysningene skal kunne brukes for identifikasjon, direktemarkedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og statistikk. Opplysningene kan også bli brukt for å sende post, SMS og e-post til deg og for markedsføring og informasjon via telefon. Du skal når som helst kunne kontakte oss for å velge bort eventuell markedsføring rettet mot deg som kunde. Vi inkluderer ved enhver utsendelse en mulighet for deg som kunde å avregistrere deg fra markedsføring via e-post eller SMS.

Opplysningene skal også kunne bli brukt for å analysere kjøpsvaner for å gi deg relevant informasjon og markedsføring og for å forbedre Nettstedet, betalingsmetoder og betalingsprosesser. Behandling for å forbedre betalingsmetoder og betalingsprosesser skal kunne omfatte behandling der dine personopplysninger overføres til andre selskaper i Altshops konsern og til tredjepartsleverandører som er med i grunnlaget for analysen. Personopplysningene skal derfor kunne bli behandlet sammen med opplysninger i andre registre, for eksempel kredittopplysningsregistre.

Dine opplysninger vil IKKE selges til noen tredjepart, ekstrernt firma eller virksomhet som ikke inngår i under Altshop AS.

Altshop bruker Googles annonsetjenester. De annonsefunksjoner som Altshop bruker via Google Analytics er interesse-, demografiske- og remarkeringbaserte målretningsmetoder.

Hvordan kommer vi til å beskytte dine personopplysninger?

For å beskytte personopplysninger som vi behandler, har vi implementert flere sikkerhetstiltak. Vi har implementert sikkerhetsprosedyrer og tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger, for eksempel sertifiseringsprosedyrer for nettlesere. Videre har vi tilstrekkelig med brannmurer og antivirusprogrammer for å beskytte mot og hindre uautorisert tilgang til nettverket. Fysisk tilgang til lokalene der opplysningene lagres, er begrenset, og ansatte kreves identifisert for å få tilgang.

Altshop bruker også, for eksempel, SSL (Secure Socket Layer), som er en protokoll for sikker overføring av opplysninger over Internett (eller andre nettverk). Som kunde må du sjekke at SSL ikke er skrudd av i innstillingene for nettleseren.

Hvor lenge kommer Altshop til å oppbevare mine personopplysninger?

Hvis du gir ditt samtykke til å være en/et registrert kunde/medlem hos Altshop, kommer opplysningene dine til å bli oppbevart inntil du melder deg av. Du skal når som helst kunne melde deg av fra å være kunde. Hvis du ikke registrerer deg som kunde/medlem, kommer personopplysningene dine kun til å bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å etterleve lovgivningen eller for at tredjepart skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg, for eksempel å oppfylle leverings- eller garantiforpliktelser.

Uansett kommer personopplysningene dine aldri til å bli oppbevart lengre enn det som er tillatt for å etterleve gjeldende personopplysningslovgivning.

Tilgang til, oppdatering og korrigering av personopplysningene dine

I samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning har du rett til å motta informasjon kostnadsfritt om hvilke av personopplysningene dine som behandles av oss, uansett hvordan disse er samlet inn. Hvis du ønsker å motta slik informasjon, kan du ordne dette ved å sende en skriftlig forespørsel til oss. Slik forespørselen må være behørig underskrevet av deg og sendt med vanlig post, se adresser oppgitt på Nettstedet. Derfor kan den ikke sendes med e-post.

Altshop ønsker å sikre at personopplysningene dine er korrekte og oppdaterte. Hvis noen av opplysningene du gir til Altshop endres, for eksempel hvis du endrer e-postadresse, navn eller betalingsinformasjon, eller hvis du ønsker å endre brukerkontoen din, må du gi Altshop korrekte opplysninger ved å sende en e-post til Altshop. Du har alltid rett til å anmode om at personopplysningene dine korrigeres, blokkeres eller slettes.

Personopplysningene dine kommer ikke til å bli behandlet for formål relatert til direktemarkedsføring hvis du motsetter deg slik behandling. Du har alltid rett til å tilbakekalle et mulig gitt samtykke til å behandle personopplysninger. Slik tilbakekalling vil kunne være begrenset til å omfatte kun en del av behandlingen, for eksempel den som er knyttet til direktemarkedsføring.

Lenker

Dette nettstedet kan hende inneholder lenker til andre nettsteder. Denne personvernpolicyen gjelder kun Nettstedet. Hvis du lenkes til et annet nettsted, må du lese personvernpolicyen som gjelder for det nettstedet. Legg merke til at Altshop ikke er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine av eller på andre nettsteder.

Endringer i Personvernpolicyen

Altshop forholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne Personvernpolicyen i den grad det trengs for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i personvernpolicyen skal publiseres på Nettstedet.

Informasjonskapsler (Cookies)

Altshop benytter cookies på nettstedet.