Kjøpsbetingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Altshop Nordic AS Org. 920141188, heretter kalt Altshop. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Altshop så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Altshop er forhandler av alle produktene du finner på denne nettbutikk og ansvarlig for alle transaksjoner gjennom altshop.no.

Postadresse og kontor:
Fridtjof nansens plass 9
0160 Oslo
(Lager i Skien)

Betalingsmuligheter

Visa/Master Card, Faktura og Nedbetaling over 12 mnd

Kryss av ønsket betalingsvalg etter at du har gått til kassen for å betale. Her får du valgmulighetene:
1. Du kan velge VISA/MC eller Vipps, dette er den enkleste og hurtigste metoden, kundens kredittkort blir belastet umiddelbart ved kjøp. Om du opplever at kortet ditt ikke godkjennes, kan det bety at du mangler dekning, kortet har utløpt eller du har et kort som ikke aksepteres. Om annet skjer kontakt oss og vi vil forsøke å finne ut hva som skjer. 

2. Du kan velge betaling med faktura under betalingsinformasjon etter at du har gått til kassen for å betale.  Du må da oppgi fødsels og personnr til betalingsleverandør som kjører en vanlig kredittvurdering av deg som kunde. Altshop får ikke se eller lagret ditt fødsels og personnr.

Priser og levering

Alle priser er i norske kroner(NOK vises som kr) oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt 2-4 virkedager, men det kan også være tilfeller med 5-7 virkedager før varen blir levert.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor pågang hos Postnord eller Posten. Maksimal leveringstid om ikke annet er informert om på produktet er 3 uker fra bestillingen din ble utført. Dersom din bestilling ikke har blitt levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke annet er avtalt. 

Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi oss beskjed. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunkt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Altshops side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Altshop, er ansvarlig for betaling av de ytelser Altshop eller Altshops samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Altshop sin side.

For å kunne handle på Altshop må du ha fylt 18 år.

Reklamasjon

Før feil meldes til Altshop, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Altshop har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Altshop slik at Altshop kan iverksette tiltak for avhjelp. For å bruke reklamasjonsretten, kalt å reklamere, må feilen ha ligget i produktet ved kjøp. Det vil i praksis si at du ikke må ha ødelagt varen selv.

Reklamasjonsfristen er på to år for det som ikke er ventet å vare lenger, som klær og sko, og fem år på det som forventes å vare vesentlig lenger enn to år, som mobiler og PC-er.

Du skal si fra «innen rimelig tid»etter å ha oppdaget feilen. Noen endelig frist er ikke fastsatt, men klag så raskt som mulig, direkte til selger. På samme måte har Altshop.no ansvar for å ordne opp innen rimelig tid.

Selger har rett til å reparere eller bytte produktet ditt, men om den samme feilen melder seg tre ganger har du krav på nytt produkt.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Avhjelp

Altshop skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Altshop, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Altshop, betaler ikke Altshop disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). For å returnere varer tar du kontakt på kundeservice@altshop.no (legg med ordrenummer).

Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet på grunn av vesentlig mislighold. Her kan du laste ned angrerettskjema om nødvendig.

Legg merke til at mange produkter vi selger er klassifisert som mat og dermed ikke omfattes av angreretten (for eksempel vitaminer og andre kosttilskudd, detoxprodukter m.m.). Kontakt derfor alltid kundeservice for å få returen din godkjent før du sender tilbake produktene.

Abonnement

Om du abonnerer på produkter med automatisk trekk på kort er det ingen bindingstid og kan avbrytes eller pauses under linken abonnement på din kundekonto. Hvis du ikke finner denne muligheten eller ikke har laget konto kan du sende en epost til kundeservice@altshop.no og be om å stanse ditt abonnement.

Ekstraordinære forhold

Altshop er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Altshop godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Altshops kontroll, og som Altshop ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.


Altshop er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Altshop side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Altshop forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Altshop forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Altshop fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.