12 Nov.

Sinn & Sjel

0

Hjernen vår er et fantastisk organ som har i lang tid vært et mysterie da vi ikke har hatt teknologien til å utforske alle aspekter. Teknologien begynner å blir bedre og vi finner nye måter å forstå hjernen og dens komplekse funksjoner hver dag.

Hjernen vår består av ca 75 til 80 % vann og massen er ca 60% fett. Det er estimert at hjernen er bygd opp av opptil 100 milliarder nerveceller som igjen har koblinger mellom 1000 - 10 000 synapser. Det er mange flere synapser enn det er stjerner i vår galakse. Det er ikke rart at hjernen ofte sammenlignes med universet.

Nervebaner

Hjernen vår er i konstant endring og prosesserer informasjon med signaler som reiser gjennom nervebanene 10 til 100 meter i sekundet. Noen nerveceller kan ha opp til 100 signaler i sekundet og er aktive stort sett hele tiden, mens andre områder kan være stille. Med ca 160 000 kilometer med blodårer bruker hjernen rundt 20% av energien i kroppen(1).

Det er mange flere utrolige funksjoner av hjernen vi kan utforske men det er ingen tvil om at det er et fantastisk organ som gjør det mulig for oss å være intelligente vesener. Jo mer vi forstår om hjernen vår, jo flere overraskelser får vi. Men de som virkelig har utforsket sinnet gjennom historien har mye å si på hvordan vi fungerer uten å måtte se på de elektriske impulsene. Konvensjonell forskning har vært fast bestemt på at bevissthet er generert av hjernen. Noe som har vært utfordret av spirituelle opplevelser og opplyste mestere i lang tid. Spesielt tusenvis av rapporter om mennesker som har vært klinisk død og kommet til live igjen  med lignende historier om opplevelser. Ny forskning viser at bevisstheten ikke kan være generert i hjernen, men dette er ikke akseptert av alle enda. Vi kan si at bevisstheten er som TV signalet er for TVen, selv om TVen er ødelagt eksisterer signalet. Bevissthet er et emne for en egen artikkel.

Det jeg skal ta for meg i denne artikkelen er hjernens egenskaper og evne til å påvirke vår helse, verdenssyn og opplevelse.

Vi opplever verden gjennom dette filteret, så det sier seg selv at alt som blir puttet inn i dette “filteret” vil forme vår opplevelse av verden. Hjernen vår er sitt eget lille univers og er i konstant utvikling hvor den baserer videre vekst på fundamentet som lagt til grunne opp til øyeblikket. Nesten på samme måte som evolusjonen av universet har bygd på det som har skjedd frem til nå og er i konstant utvikling. De første 7 årene av et barns liv er spesielt viktig da vi i denne perioden tar inn informasjonen nesten uten å dømme. Det blir en slags hypnose hvor alt uansett om det er godt eller dårlig blir tatt inn og former oss. Enhver opplevelse genererer eller forsterker nervebaner som former vår personlighet, verdensbilde og daglige tankemønster ytterligere. Jo mer vi repeterer noe jo sterkere blir nervebanene for denne kombinasjon av tanker og følelser og gjør det enklere å tenke i samme baner. Over flere år blir det bygget et fundament som kan bli veldig sterkt, men hjernen vil ikke stoppe å skape nye nervebaner ettersom vi har nye opplevelser. Disse nervebanene formulerer filteret som blir deg og hvordan du ser verden. Det har også lagt et fundament som trigger følelser og tanker når vi blir utsatt for stimuli eller informasjon.

 

Verdenssyn

 

Hva forteller dette oss?

Dette gir et bedre bilde av hvordan noen kan formulere en tro som for dem former store deler av om ikke hele virkeligheten deres. Dette verdensbilde kan dermed forme våre handlinger, livsstil og helse. Det naturlige spørsmålet blir da om hva vi gjentagende fyller hjernen vår med er sunt, sant og nyttig for våre liv og samfunnet. Tjener det et formål som er godt og legger grunnlaget for en god utvikling?

Dessverre er ikke alltid dette tilfellet og vi ser det vanligvis ikke selv. Mye av det som styrer våre liv idag er avgjort av en rekke kulturelle tradisjoner, trender, “eksperter” og en kommersiell forståelse basert på gamle antakelser. Det er mye godt som påvirker oss også, men vi ser klare bevis på at den vestlige levemåten gjentakende gjør oss syke og separerte fra hverandre og naturen. Vi blir kondisjonert av systemer, verdier og normer som gagner de rikeste i vårt samfunn og promoterer idéer som er falske. Idéer om at vi må konkurrere med hverandre for å komme oss frem i verden og at penger, berømmelse og makt er av høyeste verdi for et menneske å oppnå. Dette skiller oss som mennesker og rotter oss mot hverandre over småting.

Det er ikke så lenge siden vi trodde at verden var flat, så det er heller ikke vanskelig å se at vår nåværende verdenssyn kan virke tullete eller skadelig i en nær fremtid. Vi har en tendens å godta alt som allerede er kulturelt akseptert eller kommer fra “eksperter” og “autoriteter”. Dette blir skummelt når vi lever i en kultur som er drevet av kapitalistisk verdier som har veldig kortsiktig tankegang. Har vi virkelig gått i dybden på å undersøke hvordan dette påvirker oss og om det hjelper vår positive utvikling. Er idéene og verdiene vi har adoptert gjennom tidene våre egne? Er disse aksepterte normene sunne for din kropp, sinn og forhold til verden.

Det forteller oss også at vi kan trene hjernen vår til å være i konstant utvikling med en mer flytende måte å tenke på. Jo mer jeg har studert naturen jo mer ser jeg at flyt og tilpasningsdyktighet er den mer optimale formen vårt univers utfolder seg. Ved å konstant være i flyt og lære fra tidligere erfaringer utvikler alt seg til å bli mer optimalt. Hvis vi lærer å behandle hjernen vår på samme måte vil vi ikke sette oss fast i gammel tro eller utsagn. Personlig vil jeg ikke vente på “autoriteter” å fortelle hva jeg skal tro på, jeg vil bevisst vite hva som former meg og ta mere intelligente valg og skape et sunnere sinn og liv for meg og vårt samfunn.

Dette betyr ikke at vi ikke skal lære fra de som har har utfyllende kunnskap om noe, men å sette større spørsmål til hvor dette kommer fra og hvorfor personen formidler dette “bildet”. Det viktigste vi kommer frem til er at vi begynner å tenke selv og at vi tar vårt eget sinn til hjerte.

 

Hvordan skaper vi bevisst et verdensbilde

Det første steget er å bli bevisst, det vil si at du blir klar over hva som har påvirket deg og fortsetter å påvirke deg på en daglig basis. Dette inkluderer dine egne handlinger og tankemønster da det er nettverket som allerede har etablert seg i hjernen. Når vi er bevisst betyr det at vi er klar over at det skjer og ikke bare lar det gå til autopilot. Når vi blir klar over hvordan noe påvirker oss er det enklere for oss å velge om vi vil ha det i livet vårt eller ikke.

Dette igjen er ikke alene enkelt å gjøre da hva vi fokuserer vår bevissthet på blir tolket med vårt nåværende bilde. Og vårt følelsesmessig inntrykk og tankemønster er vårt forhold til denne nye opplevelsen, idéen, personen eller tingen. Og når vi ser på noe med hva vi har formet opp til nå vil det som oftest ikke bli sett med “objektive” øyne. Dette er hvordan vi kan fortsette å gjøre noe selv om det egentlig ikke er bra for oss eller basert på en løgn. Hjernen vet ikke hva den ikke vet, så om kunnskapen som har blitt tatt inn er begrenset vil det være et begrenset bilde. For personen som har gjentatt bilde gjennom hele livet vil det være sterkt og forme virkeligheten personen har. Så hvis noen kommer å sier at det du har lært er feil, ny forskning fremlegges eller et større bilde blir introdusert vil det være vanskelig for personen å tilpasse seg dette ved første “oppdagelse”. Dette er hva vi kaller kognitiv dissonans, og er begrepet brukt når ny informasjon er i konflikt med informasjonen hjernen har akseptert som virkelighet.

Ingen liker å innrømme at de har tatt feil eller har blitt lurt, spesielt ikke godt etablerte og kommersielle personligheter som vi idag kaller “eksperter”. Dette er hva som vanligvis blir referert til som egoets motstand og er ikke den virkelige DEG, det er hjernens beskyttelse.

Sannheten er at mange tyngre trossystemer og regjeringer fungerer litt på samme måte da det er mennesker som tar avgjørelser vanligvis basert på det gamle trosmønsteret eller “tradisjonen”. Det kan ta lang tid for tunge systemer å endre mening eller retning på samme måte som det kan ta en person lang tid å endre mening. Men det trenger ikke være så tungt og vanskelig hvis vi forstår hvordan vår egen hjerne fungerer mest optimalt og bevisst velger å konstant utvikle oss. Dette kan ikke gjøres så lenge vi setter blind tillit til gamle utsagn eller autoriteter. Hvis vi ønsker å bevisst bygge et nytt verdensbilde og ta kontroll over vår egen hjerne kan vi ikke overlate trossystemet vårt til noen andre enn oss selv. Dette putter såklart ansvaret over egen mental helse og for den saks skyld kroppslig helse i våre egne hender, slik det skal være.

Betyr dette at vi ikke skal lytte til andre lenger? Aldeles ikke, det betyr bare at du setter mer kritisk spørsmål til informasjon. Det betyr også at ved å ta ansvar åpner vi opp for nye kilder til kunnskap og læring. Å være skeptisk er ikke nyttig for noen da det stenger for videre granskning og er hjernen som dømmer ut ifra modellen som den allerede har. Å tenke kritisk derimot er nyttig da det åpner for videre granskning uten å blindt akseptere noe som sannhet. Din egen opplevelse og læring vil til syvende og sist være viktigst i å forme din mentale helse og velvære.

 

Hvorfor er dette så viktig?

Av den enkle grunnen at ikke alle mennesker eller organisasjoner har din helse og velvære i største interesse. Og i den kapitalistiske vestlige verden vi lever i har ting gått helt i spinn, alt har blitt snudd på hue. Vi blir servert løgner og halvsannheter hvor enn vi går gjennom all mulig media. Våre hjerner er travlere enn noensinne i den digitale verden vi lever i nå. Vi blir overfalt med fakta, pseudo fakta, løgner og rykter hvor alle utgir seg for å være nyttig informasjon eller sannhet. Dette er en eller flere artikler i seg selv som jeg vil komme ut med senere. Prøve å finne ut hva du trenger å vite, og hva du kan ignorere er utmattende. Denne utmattelsen er også en av grunnene til at de fleste overlater viktige avgjørelser til “eksperter” og vil ikke ta ansvar for det som påvirker vår helse og velvære. Det beste vi kan gjøre er å bli kjent med vår egen kropp og sinn slik at vi kan ta bedre avgjørelser for oss selv.


 

Alan Wilson Watts (født 6. januar 1915, død 16. november 1973) var en britisk-født filosof, forfatter og foredragsholder, best kjent som tolk og popularisator av østlig filosofi for et vestlig publikum(2). Han fikk gjennom sitt arbeid en stor innsikt og forståelse av problemene med den vestlige kulturens adskillelse fra naturen. Han studerte gammel filosofi som har greid å beholde en dyp visdom om menneskeligheten og vår natur. Heldig for oss tok han opp flesteparten av sine foredrag som ligger tilgjengelig på youtube. Jeg kan sterkt anbefale å høre mer fra Alan Watts.

 

I dagens stress og utfordringer er det å komme tilbake til naturen både for kropp, sinn og sjel(bevissthet) avgjørende for et sunt liv. Hjernen vår er en viktig del av alle 3 områdene. Kroppens helse påvirker hjernen og hjernen vårt påvirker igjen kroppens helse. Vi kjenner hjernens påvirkningskraft på vår helse som placeboeffekten. Hjernen er koblet til et enormt nettverk som sender signaler til hele kroppen vår på samme måte som hjertet vårt. Jeg vil skrive ytterligere om hjertet i en egen artikkel.

 

PlaceboeffektenDe fleste er allerede kjent med hva vi kaller placeboeffekt og hvordan tanker, eller i større grad følelser kan påvirke vår helse. Dette virker å være komplisert for mange å helt akseptere til hvilken grad vår helse blir påvirket både negativt og positivt. Det er en balanse der kroppens generelle helse påvirker sinnet vårt og hvordan vi føler oss og igjen påvirker helsen tilbake. Det er en feedback loop som kan gå i en negativ eller positiv spiral. Utfordringen er alltid da at når vi er syke eller føler oss forferdelig fungerer ikke hjernen optimalt og vi får ikke klarhet i hva vi trenger å gjøre for å endre situasjonen. Dette er så klart verre i de mest ekstreme tilfellene og er dermed vanskelig for noen som er langt nede å bruke tankene og følelsene sine aktivt for å snu situasjonen. Det er da vi vanligvis tyr til medisin, behandling eller naturen. Det er her vi må forstå at det vi putter inn i kroppen vil også påvirke vår helhetlig helse inkludert våre tanker og følelser, men følelsene våre har siste ordet.

Men la oss først se nærmere på hvordan placeboeffekten fungerer(4).


Ny forskning på hjernen

Nyere forskning har endelig greid å kartlegge mer av koblingene som går fra hjernen ut til resten av kroppen. Det gir en klarere indikasjon på hvordan våre tanker og følelser utfolder seg på vår helse. Hjertet spiller også en stor rolle her, men er emnet for en egen artikkel.

Det er ukjent til hvilke grad tanker og følelser påvirker vår helse, da det ikke er nok forskning på området enda. Men det har blitt klart gjennom mitt eget liv og alle jeg har møtt som har tenkt seg selv frisk at det er til den grad du selv har emne til. En tanke som ikke har følelser tilknyttet kan fortsatt gjøre forskjell, men i mye mindre grad enn med virkelig sterke følelser.

Det er mer og mer klart at følelsene er volumknotten på hvor sterke nervebaner som bygges i hjernen og dermed gjør det enklere for oss å gjenta følelsen og tanken som sender signaler til resten av kroppen. Det som blir formet i vår underbevissthet vil fortsette å påvirke vår helse selv om vi ikke er klar over det.


Følelser

 

Våre følelser kan dermed svekke eller styrke vårt immunforsvar til mindre eller større grad. Vi ser dette ved depresjon at immunforsvaret svekkes og vi blir mye lettere syke. På samme måte kan en opplevelse som tilknyttes sterke følelser og gi stor betydning for vårt liv og til og med definere oss som person. Enten om den er en vond eller god opplevelse kan sterke følelser skape sterke nervebaner i hjernen vår. Sterke nervebaner skapes også ved vaner og gjentagelse over lengre tid, og på denne måten kan vi også snu gammel programmering som ikke tjener oss. Hvis du lærer å bruke dette bevisst har du et uvurderlig verktøy for ditt eget liv. Jeg kan ikke understreke viktigheten nok av gode og sunne vaner, det er en fantastisk måte å bygge et sterkt sinn og helhetlig helse.

 

En sunn kropp = sunnere hjerne

Sunnere hjerne og tanker = sunnere sinn
Sunnere sinn og følelser = sunnere helhetlig helse
Det er en feedback loop, der du har forskjellige metoder for å mestre hvert område.

 

Du kan se det som en løk med forskjellige lag

Helhetlig helse

 

Så hvorfor er dette så vanskelig for mange å gjøre?

 

Det er 2 hovedgrunner.  

1. Det er mange påvirkningsfaktorer som bryner oss daglig i den vestlige livsstilen. Maten vi spiser og livsstilen vår kan svekke hjernen(hele kroppen) og hindrer oss fra å føle oss optimalt. 

2. Den andre grunnen er at det er ikke lett å skifte til gode følelser i stor nok grad til å bygge om nervebaner når vi har følt oss dårlig over lengre tid. Det er her sunne vaner kommer inn.

“Worry pretends to be necessary but serves no useful purpose.” ~Eckhart Tolle


Jeg vil her gi deg flere tips til hvordan du kan skifte fokus og skape gode vaner som vil hjelpe deg på 2 områder.

1. Området som omfavner din egen kroppslig helse og din egen evne til å helbrede deg selv. 

2. Og området som omfavner selvtillit og verdensbilde; skap et bilde som gir deg styrke og glede i ditt liv. Et bilde som baserer seg på virkelige verdier og kjærlighet.

 

Jeg skal ikke påstå at jeg vet alt om hjernen men jeg forstår at vi kan forenkle forklaringene slik at “mannen i gata” kan forstå hva de kan gjøre og konkrete tiltak for bedre helhetlig helse.

 

Optimalt liv

Min interesse har så lenge jeg kan huske vært å ikke bare overleve men å leve et langt og optimalt liv. Og gjennom egenstudie har jeg funnet en dypere forståelse av balansen mellom kropp, sinn og sjel(bevissthet). For at vi skal føle oss optimalt og utfylle vårt fulle potensial må vi ha en balanse som opprettholdes daglig. Hvor bra vi kan føle oss, hvor mye energi vi kan ha og hvor innsiktsfullt livet vårt blir er så og si uten grenser. Så da var det naturlig for meg å fortsette å utfylle alle disse områdene og utvide min horisont. Det er basert på enkle prinsipper som jeg skal gi deg her. Og det er basert på forståelsen av min egen kropp, sinn og bevissthet. Din egen forståelse av deg selv i din helhet er det viktigste du gjør.

Vi kan lage positive vaner og mønster for å effektivt skape nye nervebaner. Det fungerer ikke å gjøre noe en eller to ganger og forvente resultater. Det er ofte vi leser en bok og setter mål om å endre livet vårt og starter med nye positive handlinger. Så går det en tid og vi slutter å gjøre det, og dermed får vi ikke de positive resultatene og går tilbake til det kjente. Vi må lage vanene over lengre tid, og dedikere oss til de nye vanene for å få virkelig resultater. Det tar ca 40 dager med aktiv handling for å skape en ny vane, men må uansett fortsette lenger enn det.

Utfordringen er ALLTID at “livet”(den allerede aksepterte virkeligheten) tar oss og vi glemmer å gjøre de tingene som hjelper oss øke vår positive oppbygging. Men når vanen er sterk og har generert sterke nervebaner kan det vare ut et langt og sunt liv.

Det aller vanskeligste er å starte. Å komme igang, å få hjernen til å akseptere at vi nå skal gjøre forandring. Det er serdeles vanskelig om man er langt nede eller syk, da er ikke hjernen klar for slikt. Men det er akkurat det som trengs for å få igang hjernens naturlige prosesser. Vi må starte ett sted, start med noe enkelt. Noen ganger trenger vi bli skikkelig lei, bli gjerne sint og bruk det til handling. Sinne er en høyere vibrasjon enn håpløshet. Start ett sted og gjør det som hjelper deg komme til et høyere energinivå.

Fantasi er en av de mest effektive måtene å skape en ny vibrasjon, start med noe å bygg på det og føl følelsene av noe sterkere og sterkere. Sålenge det er helt genuine følelser så kan du bygge på dem og skape noe fantastisk i livet ditt.

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.” ~Albert Einstein


Beginning is near

 

20 konkrete tiltak:

 

 1. Få nok søvn. Det er når vi sover at hjernen restaurerer tapt energi og får pause til å balansere seg selv. Minimum 9 timers søvn er viktig og den mest optimale tiden er å legge seg før 23:00. Flere av oss sliter med dette grunnet at vi hele tiden er opptatt med en skjerm foran oss og lar tankene gå i ett. Hold deg unna skjermer for sent på kvelden og skap en rolig atmosfære. Meditasjon før leggetid er en fantastisk måte å få hjernen til å roe seg.
 2. Spis så nærme naturen som mulig. Vårt kosthold er essensielt for at hjernen skal fungere optimalt. Nærmere 80% av det vi finner i dagligvaren idag inneholder skadelige stoffer og kan gå hardt ut over vår hjerne og emosjonell stabilitet (Les gjerne “Takk for maten?”). Eksempler på dette er sukker og søtningstoffer. Ja sukker, det er mer avhengighetsdannende enn heroin og er en av årsakene til mange av våre lidelser. De fleste light eller sukkerfrie alternativene er ikke noe bedre da det kan inneholde uønskede ingredienser (Aspartam, MSG, glutamat, natrium glutamat og E951 er blant verstingene). At dette fortsatt er en diskusjon om det er farlig eller ikke er grunnet at pengeinteresser holder igjen. Det er klare bevis på at dette er meget skadelig. Hvis du vil ha optimal tilstand så spis økologisk(VIKTIG) 80% frukt og grønnsaker, rene nøtter, frø og annen supermat er kjempeflott. Velg helst fersk levende og vanninnholdig mat og lag måltidet fra bunnen av. Det å ta i maten og bruke tid på det gir også energi og glede tilbake i måltidet. Som nevnt bruker hjernen din ca 20% av energien og selv om den blir beskyttet av kroppens immunsystem vil den bli påvirket av det du inntar. Så spis så absolutt nærme naturen som mulig, dette er VELDIG viktig også for helhetlig helse.  Vi tenker sjeldent over at det vi spiser og/eller mangel på næring kan gjøre oss irritable og ustabile. Det er enkelt å se hvis vi har gått en hel dag uten å spise eller spiser noe som får oss til å føle oss dårlig. Men vi tenker sjeldent over det som bygger seg opp over lengre tid. Detox kan være nødvendig for kroppen å rense ut og komme på overskudd.
 3. Få i deg nok essensiell næring. Blant de som er viktigst å huske på er omega 3 (kokosolje og chiafrø er en fin kilde), vitamin-D (mellom 50-90 ng/ml daglig), B12 og himalayasalt eller havsalt. Det er såklart mange flere næringsstoffer kroppen trenger, men disse blir ofte glemt og kan skape mange helsemangler.
 4. Få sol på kroppen eller i det minste ansiktet minst 30 minutter om dagen. Dette vil hjelpe deg opprettholde den naturlige D-vitaminen i kroppen. D-vitamin er veldig viktig for funksjonene i hjernen og for at den former nye nervebaner. Men der er mer enn D-vitaminen som solen gir deg, lyset og se på en vakker sol-nedgang/oppgang gjør mye positivt for hjernen.
 5. Unngå fluor, og om nødvendig gjør en avkalsifisering/dyp detox. Renset vann er dermed essensielt for optimal funksjon av hjernen og resten av kroppen. Vi undervurderer dette i norge da vi antar at vannet her er så trygt.


 Her er en utfyllende mal om hvordan utføre en grundig detox med natron.

 6. Skru av TV. Dette gjelder ikke kun på kvelden men så mye som mulig. Det var en tid TV var vårt vindu ut til verden for å lære mer, men idag er det en propaganda maskin. Media er dessverre i større grad styrt av seertall og penger. Og hvis man går i dybden på hvordan de bruker psykologiske påvirkningsfaktorene for å gjøre deg hektet vil du aldri skru på TV igjen. Dette inkluderer også mange nyheter som fokuserer på frykt og holder hjernen vår i en tilstand av overlevelse og hjelpesløshet. Det vi ikke kan gjøre noe med burde vi ikke la styre våre liv. Ja vi trenger å vite viktige emner, men vår mentale helse er viktigere. Det er en stor verden og mye som er fantastisk positivt som ikke blir vist på TV. Gå fra å være en passiv seer til å aktivt delta i livets utvikling og du vil styrke deg selv mer enn du ante var mulig. Grunnen til dette er at TV har en tendens i å gjøre oss passive. Velg heller hva du ønsker å se selv av dokumentarer eller positive filmer. Vi har idag flere on demand løsninger som gir deg kontrollen over hva du vil se.
 7. Bruk Handsfree - Hold telefonen borte fra hode for å unngå stråling. Om du fortsatt er i tvil om at bølgelengdene fra mobilen, pc, wifi, radiotårn kan forstyrre kroppens balanse burde du undersøke dette nærmere. Det er mange studier på EMF og andre forstyrrelser allerede. Det finnes heldigvis løsninger som kan beskytte mot det verste av skadelig stråling.
 8. Ta en løpe- eller gåtur ute i natur. Bevegelse får igang lymfesystemet som renser ut avfallstoffer fra kroppen og vil gi klarhet. Ionene i luften er mye rikere i natur og fjell så det anbefales sterkt å komme seg ut oftere. Å være i naturen så mye som mulig vil jeg si er en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å komme i kontakt med oss selv. Å se langt i horisonten er en form for terapi for hjernen, så kom deg opp på et fjell eller ved havet. Kom i bevegelse til svettepunkt ihvertfall 3 ganger i uken, men bare etter egen evne.
 9. Meditasjon, yoga, qi gong og tibetanske riter er en veldig fin måte å stilne hjernens støy. Hver har sine fordeler og prefererte metoder. Meditasjon vil jeg anbefale å bruke ikke bare ved å sitte i lotusstilling men utover hele dagen. Gjør alt til en meditasjon hvor du er til stede og “ett” med det du gjør. Puste dypt og leve i øyeblikket vil gjøre det enklere å behold roen i alle situasjoner. Indre fred er hemmeligheten til alle mestere. Å reise inn i sitt eget sinn kan lære deg alt du trenger å vite om verden og din egen virkelighet.


 10. Les en god bok, helst i original form og ikke på pc. Grunnen til at digital form ikke er optimalt er grunnet lyset som kommer fra skjermen stimulerer hjernen din på en annen måte og kan være mer forstyrrende. Du slipper også bli distrahert av facebook og andre ting som kan oppstå. Å miste seg selv i en god bok er fantastisk trening for fantasien og hjernens struktur. Les noe som inspirerer deg og hjelper deg vokse.
 11. Lytt til musikk som stimulerer deg. Musikk som bygger deg opp vil kunne aktivere følelser og tanker som gir deg innsikt og glede. Den rette musikken kan hjelpe deg inn i en ønsket tilstand. Om det er for meditasjon, konsentrasjon, avslappelse eller oppbygging har vi alle typer musikk tilgjengelig ved et par klikk. Hvis du vil få mest ut av hjernen din og trene hjernehalvdelene å jobbe sammen kan jeg sterkt anbefale Metamusikk og Metaprogrammer. Hvis du har mulighet til å spille av musikken din med 432 hz vil dette være mest optimalt da det er en harmonisk frekvens. Frekvens, volum og oppbygging har mye å si på hjernebølgene dine. Derfor er mye av moderne popmusikk dessverre dårlig stimuli for optimal hjernekapasitet. Når kunnskap om dette blir mer almennt akseptert vil vi nok se et skifte i hvordan musikk blir laget. Lag deg selv noen gode musikklister som trigger følelsene du ønsker mer av, og vær åpen for nye lyder.
 12. Se videoer som gir deg glede, håp, formål, dypere forståelse, vekst og omsorg. Eller hvilke følelse du ønsker å bygge sterkere tilknytning til. Hvis en video eller bilde gir deg en sterk følelse vil det bygge nervebaner som knytter følelsen din til det “minnet”. På den måten kan du selv velge å gjenta noe som betyr mye for deg og gjør det enklere å huske den følelsen. Jeg anbefaler å lage spillelister med videoer du liker på youtube slik som Vår vakre planet, Stargazing, Carl Sagan serien eller Alan Watts serien. Dette er noe jeg har brukt MYE for å skape et større og bedre verdensbilde med mer kjærlighet. Dette er en av hemmelighetene til å effektivt bygge motivasjon eller indre fred. Jeg vil anbefale minst 1-2 timer hver dag med å gå inn i følelsene som disse videoene gir. Kjempeflotte verktøy for å gi innblikk i vårt univers og historisk visdom.


 13. Omgås mennesker som stimulerer deg og utfordrer deg positivt. Miljøet rundt deg vil alltid påvirke deg over tid enten om du vil det eller ikke. I øyeblikket kan det hende vi ikke lar oss påvirke av situasjonen hvis vi har fred i oss selv, men over tid vil det påvirke oss. Dette er kanskje en av de vanskeligste tingene å gjøre da vi knytter mye av vår identitet til miljøet og menneskene rundt oss. Men hvis dette ikke tjener deg eller er skadelig for din velvære kan det vare lurt å introdusere seg selv for nye miljøer. Hvis du kan gjøre dette uten å dømme ny eller gammel omkrets er det best for deg og andre.
 14. Utforsk nye ting og utvid din horisont. Reise og nye opplevelser er en veldig stimulerende aktivitet, og veldig sunt for hjernen. Selv om det er å reise bare noen kilometer handler det om hvordan hjernen bygger et større bilde når vi blir utsatt for nye miljøer, mennesker og opplevelser. Det hjelper oss komme ut av rigide mønster. Om du ikke har mulighet til å reise enda, så se på naturvideoer og bruk fantasien. Hvis du kan glede deg til noe(ikke frustrere deg over mangel av noe) så vil det åpne opp for nye muligheter og gi deg motivasjon til å jobbe mot noe. Jeg anbefaler å finne glede i de minste reiser, selv om det bare er en gåtur eller sykletur til et nytt sted.
 15. Skriv om noe som fanger din interesse. Om det er drømmene dine, dagen din, en blogg, en bok eller tankene dine hjelper dette å stimulere. Hvis du vil ha mest mulig ut av det vil jeg anbefale å skrive med blå penn på linjeark da du bruker mange flere nervebaner enn når man skriver på pc. Og ved å skrive på ark vil du huske det bedre og få god øvelse på kunsten av skriving. Det hjelper også å sette tankene i struktur og organiserer hjernen. Det finnes mange fine måter å trene hjernen på med å løse ting.
 16. Finn det indre barnet i deg selv og åpne opp øynene for verdens under. Vi er omringet av magi hele tiden og glemmer helt å sette pris på de små tingene. Fuglene som synger og flyr utenfor vinduet, blomstene som titter opp i parken. Fotonene som bruker 10 millioner år før de når overflaten av solen og dermed flyr i lysets hastighet som en bølge  som skinner hver eneste dag for deg. Stjernene og galaksene i universet som fyller deg med under. Oksygenen og vannet som gjør det mulig for deg å leve. Denne verden er fylt med grunner for enorm takknemlighet og overveldende glede bare ved å leve. La deg selv bli fascinert av de minste ting og livet vil bli mye enklere, og hverdagsproblemene blir mindre viktige. Ikke la kulturell programmering ta fra deg de små gledene i livet.
 17. Hold deg selv glad og emosjonelt stabil. Sinne gjør deg uintelligent i øyeblikket men kan også bygge et mønster/monster over tid. Å få kontroll over egne følelser og ikke la seg påvirke av ytre stimuli er veldig undervurdert. Spesielt i tiden vi lever i nå hvor vi blir digitalt stimulert hele tiden og får vite om mange ting vi “ikke liker”. Å gi slipp er en gave til seg selv og gir hjernen en ferie fra å konstant dømme, frustrere seg og prøve å kontrollere. Dypere forståelse er den enkleste måten å “akseptere” virkeligheten som du blir presentert med. Lær deg selv å gi slipp på ting som ikke angår deg, eller som du ikke kan kontrollere. Det eneste vi har kontroll over er oss selv. Din gjentagende holdning til noe er hva som vil påvirke ditt verdensbilde og over tid handlinger, så det er viktig at du vet hvilke retning det går.
 18. Følg med på tankene dine. Med dette mener jeg at du er bevisst på hva du fyller hue ditt med når du vanligvis ikke følger med. Det betyr ikke at man skal gå å tenke over tankene sine hele tiden, men ikke miste seg selv i negative spiraler. At man selv velger hvordan man har det og ikke lar det gå til unødvendig bekymring eller lignende. Er man bevisst vil man merke når man føler noe som ikke tjener deg eller andre og kan velge en ny holdning til tanken eller en ny tanke som gir deg det du ønsker. Hvis du ikke føler dette er positivt for deg så slutt med det og skift fokus på noe som tar din oppmerksomhet. Det er kun nyttig om det kan hjelpe deg få balanse mellom mental aktivitet og følelser.


 19. Finn din visjon og tren utholdenhet og tålmodighet. Verden ble ikke til på en dag, og det samme gjelder utviklingen av våre liv. Hvis du finner ut av hva du står for og hva dine drømmer er kan du enklere måle om du beveger deg nærmere eller lenger vekk fra dette. Velg en visjon eller formål i livet som du virkelig tror på og som bygger på dine styrker og egenskaper. Skriv det ned og lag gjerne et drømmebilde som motiverer deg. Jeg anbefaler at denne visjonen er basert på noe dypere enn materielle goder og status, for det er lett å miste seg selv i jaget etter disse jordiske falske verdiene. Gå dypere i følelsene dine av hva du virkelig vil. Det kommer alltid ned til følelser du ønsker og ikke en spesiell metode å komme til et mål. Vi vet ikke nødvendigvis hvordan oppnå dette ønsket med verdensbilde vi har idag, så vi må ha tro og være tilpasningsdyktig. Vær klar for å endre visjonen ettersom du vokser som person og lærer mer om deg selv.
 20. Bli kjent med deg selv. Å starte en indre reise for å bli kjent med hvem du virkelig er og dine sterkeste egenskaper vil være noe av det viktigste du gjør i ditt liv. Ikke vær redd for å gå dypere for å lære om deg selv og ditt forhold til verden rundt deg. Du er mer enn du tror, du er mer enn hva kulturell programmering har kondisjonert deg med. Bli kvitt begrensende trossystemer og programmering. Du trenger ikke lete noe sted for å finne deg selv, du trenger bare bli kvitt falsk programmering og komme tilbake til ditt naturlige hjerte. Da vil du finne deg selv og hvem du virkelig er uten å tvinge på deg noe.


 

Det er ikke noe nytte å slå ned på seg selv hvis man har en dårlig dag, glemmer å ta vare på seg selv eller feiler i noe. Glem det, ta handling og skift fokuset på hva som får deg til å føle deg virkelig bra. Se på filmklipp av søte katter om du må, jeg vet jeg har gjort det ;)

 

Eksponer deg selv så mye du kan for det positive og kreative, det vil skape nye nervebaner og gjøre det enklere å tenke positive tanker og føle gode følelser. Det som er viktig å forstå er uansett hva som har skjedd i våre liv som har vært utenfor vår kontroll, er det fortsatt kun vi som kan ta ansvar for vår egen lykke. Det er kun vi som kan skifte vårt eget fokus. Å kjempe med det utenfor oss selv vil kun skape smerte. Å kjempe med det indre i oss selv vil også skape smerte, så skift fokus og kom til et positivt nivå som gir deg overskudd til å takle med utfordringene. Du vil vite når du har styrken til å takle med og akseptere de vanskelige opplevelsene. Dyp forståelse er alltid bedre enn undertrykkelse og ignoranse. 

Hvis du driver med noe positivt, så fortsett med det. Vær åpen for mer, og glem tanken om hva andre sier. Har du ingen å få kontakt med personlig så gå på nettet, se på youtube videoer av positive mennesker, få kontakt og kommuniser med positive mennesker. Gjør alt du kan for å komme til et sterkere nivå der nervebanene har blitt sterke nok til å takle nye opplevelser.

 

Dette er også likt for en ide eller en drøm. Hvis du bruker 2 timer på å skape et bilde av dette i ditt eget hue og så velger å gå ut i verden å snakke om det vil det lett bli påvirket av negativitet eller om noen ikke tror deg. Bruk tid på det, kultiver det, la det overfylle deg med kjærlig energi og mot. Bruk måneder om du må, du vil føle deg klar for neste steg når du har skapt sterke nok nervebaner, bare ikke stopp utviklingen. Du vil vite når du er klar, og hva neste steg er. Lytt til hjertet ditt, det vil alltid gi deg sannhet og lede deg gjennom utfordringene. Husk at du styrer hva hjernen din skal fylles med, den skal ikke kontrollere deg. Ha forståelse for at det kan ta tid, men ikke vent med å gjøre handling og hold fokus så mye du kan. 

Følelsene dine er volumknotten på hvor raskt nervebane danner sterke kontakter. Jo sterkere følelse(autentisk) vi opplever knyttet til noe jo mer inntrykk gjør dette på hjernen. Dette er hvorfor traumer kan være spesielt vanskelig der hjernen lukker det av for å beskytte oss frem til vi er klare for å takle med det. Vi skal ikke være redd for å føle noen vonde følelser, men å la det fortsette å styre livet vårt vil ikke tjener oss. Alle følelser er nødvendige for å fortelle oss forskjellige signaler, lytt til dem, forstå dem og så ta informert handling i en retning du vil ha.

 

De som har opplevd traumer eller vonde ting og kommet seg gjennom det har en mye dypere forståelse for seg selv enn noen som har hatt det bra hele livet. Når de greier å skape et positivt og balansert sinn vil de kunne hjelpe mange andre, med en dypere empati. Vi legger fra oss det som skadet oss men tar med oss hva det lærte oss.

 

Husk: Vi må kontinuerlig endre vårt verdensbilde, slik utvikler vi oss, slik blir vi mer intelligente og empatiske. Slik vil vi møte fremtiden sammen med visdom.

 

 

 

Med det vil jeg ønske deg lykke til, og masse kjærlighet.


Hvis du ønsker å vite mer om hvordan balansere ditt eget sinn og NLP verktøy for å skape en positiv og sterk følelsesmessig tilstand på kommando kan jeg anbefale å lese artikkelen om hvordan balansere dine følelser i alle situasjoner.

 Kilder

1. Små detaljer fra wikipedia om hjernen

2. Litt om Alan Watts fra wikipedia

3. Ny forskning om koblingen mellom hjernen og immunforsvaret

4. Studier gjort på hjernen - verdens lykkeligste mann

5. NRK Schrödingers katt - Placeboeffekten

 


 

Ekstramateriale

Bli bedre kjent med hjernen din - FORFATTER: Nevrolog Espen Dietrich har skrevet boken Hva er hjernen.

Video - How do we break the habit of excessive thinking?

Video - Meditasjon - Alan Watts

Video - Is there scientific proof we can heal ourselves? -  Lissa Rankin, MD

Video - Dalai Lama's guide to happiness

Video - Dalai Lama speaks on Inner Peace,Inner Values & Mental States

Video - “Never believe a prediction that does not empower you”
 The prison of your mind - Sean Stephenson

Video - Stroke of insight - Jill Bolte Taylor


Video - Dr. Bruce H. Lipton: The Programmable Mind at UPLIFT2014

Video - The first 20 hours - how to learn anything - Josh Kaufman

Video - Whose am I? -  Susan Packard - TEDxUCLA

Video - How to live a rich life after a trauma? - Anne Grethe Solberg - TEDxArendal

Video - The Heart of Conflict Resolution

Video - Why don't we care? | Vikram Patel | TEDxLSHTM

The most important lesson from 83,000 brain scans | Daniel Amen | TEDxOrangeCoast

Nyhetsbrev

 

Hvis du finner at noe av informasjonen i dette blogginnlegget er feil eller støtende ber vi at du gir oss beskjed slik at vi kan gå over og vurdere innholdet grundigere. Vi ønsker å ha sakelig og sannferdig kunnskap på våre nettsider men kan mot formodning ikke kontrollere alt som våre bloggere skriver til enhvert tid. Vennligst kontakt oss her om det er noe du ikke er fornøyd med, husk å inkluder hvilke innlegg det gjelder med lenke.

Relaterte Blogginnlegg

Når du tenker over det er vår emosjonelle tilstand og respons i hver situasjon den eneste tingen vi virkelig kan ha kontroll over i verden. Vårt egen sinn er derfor det absolutt viktigste vi kan lære å balansere. Hvis vi mestrer oss selv kan vi møte alle livets utfordringer med forståelse og et balansert sinn.

09 Aug.

Sinn & Sjel

Les mer
Vi er i en evolusjonær fase nå hvor vi må begynne å delta i en annen historie. Idag har vi ikke bare en miljøkrise, finansiell krise og sosial krise. Vi har en identitetskrise; vi vet at det vi gjør mot hverandre og planeten er forferdelig galt men forsetter i samme baner. Det er en smerte som de fleste av oss ikke vil sitte med, og gjør alt vi kan for å distrahere oss selv.

15 Feb.

Sinn & Sjel

Les mer