Altshop Info

20 Jun.

Kropp & Helse

0

Renseprosessen du kanskje ikke var klar over

 

Vannsystem

Vannet ditt går igjennom omfattende prosesser og er ikke det samme vannet som kommer fra innsjøen. Offentlig drikkevann blir silt, alkalisert og desinfisert. Desinfeksjonsmidler som benyttes er klor, kalk, kloramin, ozon, og ultrafiolett lys (UV).

 

Klor er helseskadelig Kalk tetter blodårene over tid og gjør dem stive. Det gjør vannet basisk, men hardt. Klor og kalt sammen er ikke en god blanding - du kan vurdere selv utifra bildet. Man er lurt til å tro at man må drikke melk fra en annen art for å få kalk til skjelett og tenner..

 

Forskning utført i Oslo:

Det er over 111.202 meter vannledninger fra før 1910 i Oslo kommune. 1.1 million meter (71%) rør er eldre enn 38 år.

 

Børge Brende (tidl. Miljøvern, nærings- og handelsminister), påpeker at mellom 100.000 og 200.000 mennesker i Norge hvert år havner på sykehus pga smitte fra kranvann.

 

Det dannes biofilm i alle typer vannledningsnett, Biofilmen inneholder en rekke bakterier, virus, sopp, parasitter. Aspergillus er den muggsopp-arten som er mest utbredt i kranvannet, og relaterte helseproblemer er vanskelig å helbrede med medisiner. 1.4 millioner meter jernrør - Høyt jerninnhold øker risikoen for kroniske tarmsykdommer med ca 20% (Ifølge informasjon fra Folkehelseinstituttet)

 

Dsb viser til beregninger, som viser at vannledningsnettet har en lekkasjeprosent på ca 45%. Vann som lekker inn i ledningsnettet medfører stor smittefare. Fellesgrøfter for vann og avløpsledninger er meget vanlig i Norge.

 

Kloring av vannet, i vesentlig høyere konsentrasjoner enn det som er vanlig å benytte i Norge er ikke effektivt nok, for å gjøre uskadeliggjøre smittestoff. Mange vannverk leverer vann med bra kvalitet ut fra selve vannverket. Men det hjelper lite, da vannledningsnettet er så dårlig i Norge. De fleste virus, bakterier, etc, lar seg ikke påvise av vannverkenes tester. Det som til vanlig ofte blir testet er E-coli og Intestinale entrokokker, som blir sett på som markører. Virus blir som regel ikke testet.

 

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet mener at mellom 500.000 og 700.000 mennesker i Norge ikke har trygt drikkevann og opplysningene fra vannverkene bekrefter dette. I Canada viser en studie at ca 35% av alle mage/tarminfeksjoner skyldes drikkevann. I Norge er ledningsnettet langt dårligere enn Canada.

 

Muggsopp i alt testet norsk drikkevann (106 arter påvist). Folkehelseinstituttet informerer: 5% av ledningsnettet i Norge laget av asbestsement. Det er langtidseffekten av asbest som er farlig, ofte kan det ta 40-50 år før sykdom oppstår. Enkelte kommuner i Norge med mye asbestsement rørledninger har mange tilfeller av MS. Ved svekket helse kan en lav konsentrasjon av virus, bakterier, etc skape til dels store helseproblem.

 

MEN, de tester vel for bakterier, virus, sopp og parasitter i drikkevannet vårt?

 

De testene som til vanlig gjøres av drikkevannet i forhold til innhold av bakterier, mykobakterier, virus, sopp og parasitter er svært enkle.

 

1. Ved Norsk Vannforenings møte i 2008, påpekes det at vannprøver og analyser har liten verdi.

 

2. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap på peker det samme i sin rapport fra 2005.

 

3. Vannforsyningens ABC (Kapittel B, avsnitt 4.2): her går de enda lengre:

 

Her blir det slått fast at det er en helt umulig oppgave å kontrollere om drikkevannet inneholder bakterier, virus og parasitter Det er ikke avsatt nok penger til oppgradering av ledningsnettet.

 

  • Aeoromonas finnes i drikkevann og lar seg vanskelig bekjempe med klor. Drikkevann med Aeoromonas kan være en direkte årsak til tarminfeksjoner.
  • Archobacter en relativ nyoppdaget bakteriestamme. Det er funnet hyppige koplinger mellom bakteriene og magekramper, tarmbetennelse og abort.
  • Helicobacter pylori. Kan forårsake magekatar eller magesår.
  • Flavobacterium Kan gi sykdomsutbrudd hos mennesker med nedsatt immunsystem. Listeria, bakteriene kan føre til hjernehinne betennelse og blodforgiftning.
  • Klebsiella kan forårsake lungebetennelse og urinveisinfeksjon.
  • Mycobakterier er påvist sykdomsframkallende og i vannledningene.
  • Norovirus : En av de kanskje mest sykdomsframkallende virusene.

Over tid vil disse stoffene tære på helsen din og forkorte livet ditt, akkumulere seg opp i kroppen og skape uante problemer. Tar man en grundig analyse av vannet kan man i noen tilfeller finne flere hundre giftstoffer. Man finner også rester etter hjertemedisiner, østrogen, antidepressiva, etc.

 

Kriteriet for godt drikkevann i Norge er at vannet skal være klart, ikke ha lukt og smak, og at man ikke skal bli syk der og da.

 

Disse kriteriene er ikke ensbetydende med at vannet er helsemessig optimalt. Vannet er jo kun rent å se på, men det er fremdeles fullt av giftstoffer, har feil pH, er plussladet og har feil molekylstruktur Så vann er ikke bare vann.

 

Vi mennesker blir som et omvendt akvarium, vi har vannet i kroppen og kan ikke bare skifte vann. Tar man en vannprøve i kroppen ville det blitt totalt badeforbud. Her hadde man funnet hundrevis av giftstoffer. Vi bruker kroppen som filter, det er ikke så veldig lurt.

 

Vi begynner nå å forstå hvor viktig det er med rent vann. Vi anbefaler deg å se hele internettforedraget om vann her slik at du får forståelsen av hvilke rensesystemer som er de beste og hvorfor du trenger å vitalisere vannet ditt.

 

Finn rett vannrenser for meg

 

Kilder:Siste oppdaterte nøkkeltall fra vannverksregisteret pr. 19.06.2008.  Informasjon om kranvann og vannledningsnett.

 

Kilder: Data er Hentet fra Folkehelseinstituttets internettsider: www.fhi.no

 

Nyhetsbrev

 

Hvis du finner at noe av informasjonen i dette blogginnlegget er feil eller støtende ber vi at du gir oss beskjed slik at vi kan gå over og vurdere innholdet grundigere. Vi ønsker å ha sakelig og sannferdig kunnskap på våre nettsider men kan mot formodning ikke kontrollere alt som våre bloggere skriver til enhvert tid. Vennligst kontakt oss her om det er noe du ikke er fornøyd med, husk å inkluder hvilke innlegg det gjelder med lenke.

Relaterte Blogginnlegg

Fra Ganges elvebreddene i India, til dypt inn i Amazonas med Yasuni-folk og inn i den australske outbacken, bli med på en oppdagelsesreise til de myriade måtene forskjellige kulturer feirer den hellige naturen av vann.

25 May.

Miljø

Les mer
Alkalisk vann, blir beskrevet som vann med en verdi på pH-skalaen, høyere enn 7 (7 er nøytral). Alkalisk vann har økt i popularitet de siste årene på grunn av økt bevissthet om dens potensielle helsemessige fordeler. Alkalisk vann sies å utnytter sin evne til å hjelpe kroppen å håndtere kronisk metabolsk acidose (overskudd av syre i blodet), en årsak til mange voksne utvikler degenerative sykdommer. Acidose er et resultat av en rekke faktorer, inkludert dårlig kosthold, stress og miljøforhold.

02 Aug.

Kropp & Helse

Les mer