Altshop Info

30 Jan.

Kosttilskudd

0

Lav kvalitet på jordsmonn og matproduksjon

Jordsmonnet vårt er opp til 80% mindre næringsrikt i dag, enn det var for 60 år siden. Så selv økologisk mat inneholder mindre næringsstoffer nå.


Statistikk viser at vi ikke lenger kan stole på at maten vi spiser kan forsyner oss med hele spekteret, og riktige mengder av de viktige næringsstoffene vi trenger for optimal helse. For så lenge siden som i 1936 advarte det Amerikanske Senatet om den økende utarming av næringsstoffer i jorda vår, og publisert en rapport som sa;


"Det er et alarmerende faktum at mat (frukt, grønnsaker og korn) nå er sådd og vokser på millioner av dekar jord som ikke lenger inneholder nok av visse mineraler, og er derfor sulter oss - uansett hvor mye av det vi spiser. Ingen kan i dag spise nok frukt og grønnsaker for å forsyne kroppen med de mineralene som kreves for ha god helse."


Den europeiske jorda er nå anslått til å være 72% mindre næringsrik enn det var for bare 60 år siden, noe som betyr at det viktige vitamin  og mineralinnholdet i vår "ferske" frukt og grønnsaker har blitt sterke redusert. Selv 'sunnere' økologisk mat kan være opptil 10 ganger mindre næringsrik enn den engang var. For over et tiår siden, ble det i en rapport fra Institutt for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) uttalt at mineraler og sporstoffer i Storbritannias frukt og grønnsaker hadde falt med over 76%. Videre,ble det i en studie fra  Britiske Food Journal, rapportert at i de siste 50 årene har poteten har lidd betydelige nærings tap. Det har gått tapt ca 100% av vitamin A innhold, 57% av vitamin C innhold, 28% av kalsiuminnhold og 50% av Riboflavin er gått tapt.

 

Grønnsaker

 

Dårlige matvaner

Kostholdet  kan påvirkes av vår livsstil til det punktet at vi velger “fast food”,  eller å hoppe over måltider.


Vår hektiske livsstil kan ha en enorm effekt på våre spisevaner og næringsinntak. Det å sette seg ned til en deilig tallerken med sesongens dampede grønnsaker, litt proteiner og grove kornprodukter kan være lettere sagt enn gjort i disse hektiske dager.


Mange tiår med intensivt jordbruk og et globalt marked for innførsel og utførsel, betyr at frukt og grønnsaker blir høstet før de er modne. Dette er noe som reduserer  næringsverdien deres enormt. Dette antas å påvirke helsen til våre gressetende kuer også, og utsetter dem for en større trussel ovenfor sykdommer som for eksempel tuberkulose.

 

Dr Helen Fullerton på Select Committee on Environment, Food & Rural Affairs konkluderte med at "Selen innholdet i jordsmonnet  er desperat lavt i hele Storbritania” , og som Landbruksdepartementet, Fiskeri- og matdepartementet (MAFF) innrømmer,  er inntaket bare halvparten av hva det skal være i befolkningen på grunn av fjerning av beskjæring, et høyt innhold av sulfat i sur nedbør og store mengder ammoniumsulfat i kunstgjødsel". Dette ble støttet av arbeidet til uavhengig forsker Ann Marie Mayer, som undersøkte ernærings data i to tidsepoker atskilt med ca 50 år, og publisert i The UK Government’s Compositions of Foods at reduksjonen av mineralinnholdet i jorda er betydelig.


Som du sikkert selv forstår... for at vi skal oppnå optimal helse i dag, er det helt nødvendig for oss å ta en form for kosttilskudd i tillegg til maten vi spiser. Våre individuelle behov vil imidlertid variere avhengig av vår genetikk, livsstil, kjønn og hvilket stadium vi er på i livet.

 

Livsstil

 

Innvirkning på vårt daglige liv

Vår livsstil i det 21. århundre kan være veldig masete og stressende. Vi blir også i større og større grad utsatt for skadelige miljøgifter.

Medisinering kan påvirke våre nivåer av næringsstoffer også. For eksempel, Metformin, statiner, anti-inflammatoriske og hormonerstatnings medisiner (inkludert p-piller) kan betydelig redusere kroppens lagring av viktige næringsstoffer, inkludert vitamin B12, CoEnzymeQ10, vitamin D, vitamin C, folat, jern, vitamin B6, magnesium og sink for å nevne noen. Vår bruk av medikamenter har også økt med et gjennomsnitt på 74,4%, der de fleste legebesøk resulterer i en blå resept.

 

Vi utsettes for minst 300 kjente miljøgifter på en daglig basis. Dette er gjennom forurensing i luften som vi puster inn, samt de produktene vi tar inn og på kroppen, sånn som forskjellige typer sminke, toalettsaker, mat og drikke.

 

Mens mange av disse kjemikaliene kanskje ikke er skadelige alene eller etter kortvarig eksponering, er realiteten at mange av oss bruker en “cocktail” av disse kjemikaliene på daglig basis. Denne akkumulering av giftstoffer kan komme til å skade kroppen vår på sikt, og påvirke vår næringsstatus negativt.


Det hektiske livet som mange av oss fører kan være både utfordrende og givende. Men i løpet av de mer krevende periodene av livet, kan kroppens behov for viktige næringsstoffer som magnesium, vitamin C eller B-vitaminer være større. Det å tilføre gode kosttilskudd kan bidra til å møte kroppens økte etterspørsel etter næring.

 

Kroppen

 

Vi lever lenger

Kroppene våre lever lenger og må ha jevn tilførsel med viktige vitaminer og mineraler for å fungere godt.

På verdensbasis har vår levealder økt. Dessverre ser det ut for at denne økningen har gjort at vi er blitt mer avhengige av medisiner og gitt en betydelig økning i kroniske og aldersrelaterte sykdommer. Det virker som vi lever lenger, men at livskvaliteten vår har gått betydelig ned.

 

Utviklingen i medisinsk forskning og nutrigenomics (studiet av næringsstoffer på genetikk) tyder på at jakten etter et godt kosthold og sunn livsstil kan ha stor innvirkning på hvor godt vi eldes, og vår evne til å  forsvare oss mot sykdom. Dette er så viktig, og enkelte næringsstoffer har vist seg å kunne “skru av” viktige gener som kan føre til kreftutvikling eller type 2 diabetes for eksempel. Dette er viktig informasjon, og kan påvirke våre kosttilskudd og livsstilsvalg, slik at vi kan ha et godt liv, og ikke bare et lengre liv.

 

Kroppens behov for næringsstoffer forandrer seg betydelig på de ulike stadiene av livet, på de ulike alderstrinnene og selvfølgelig er det store forskjeller på mann og kvinnekroppen. Våre formuleringer har blitt spesielt utviklet for å støtte disse endrede behov.

 

Se Natural Grown kosttilskudd

Nyhetsbrev

 

Hvis du finner at noe av informasjonen i dette blogginnlegget er feil eller støtende ber vi at du gir oss beskjed slik at vi kan gå over og vurdere innholdet grundigere. Vi ønsker å ha sakelig og sannferdig kunnskap på våre nettsider men kan mot formodning ikke kontrollere alt som våre bloggere skriver til enhvert tid. Vennligst kontakt oss her om det er noe du ikke er fornøyd med, husk å inkluder hvilke innlegg det gjelder med lenke.