Vi håper du finner tilskuddene du trenger.

Del gjerne med dine venner


Har du spørsmål?

Send oss dine spørsmål

Natural Grown - Fremtiden av kosttilskudd

Våre NATURAL-GROWN næringsstoffer tilføres kroppen i form av mat. Forskning viser at denne intelligente processen sikrer at næringsstoffene opptas usedvanlig godt. Faktisk er det dokumentert i litteraturen at en sammenligning mellom NATURAL GROWN sink og dets syntetiske motpart, har NATURAL GROWN versionen et 75 % større opptak over en lengre tidsperiode.

I naturen suger en voksende plante sine næringsstoffer fra jorden for å vokse og trives. Når disse næringsstoffene befinner seg i jorden, er de i en såkalt ”uorganisk form” (også kalt uorganiske salter). Men disse næringsstoffene trekkes opp gjennom plantens røtter og metaboliseres til en helt annen struktur, hvor de igjen konverteres til plante bundne former. Denne konvertering har ikke bare endret næringsstoffenes kjemiske struktur, men de er uløseligt bundet sammen med plantens cellestruktur og kombineres med mange andre nyttige næringsstoffer. Disse kalles for ”cofaktorer”.

Vi kan ikke utføre denne konverteringen av næringsstoffene selv, men vi er avhengige av at plantene gjør det for oss. Vår NATURAL GROWN process kopierer denne processen, slik at vi får vitaminer og mineraler i en organisk, ubearbeidet, lettopptakelig form.