På tilbud

Gaia og Mennesket – mot en lysere fremtid - Henning Jon GriniVanlig pris: kr 199,00

Tilbudspris kr 110,00   spar 45%

På lager

Leveringstid 1-3 dager

Tilbudet varer så langt lageret rekker

Details:

Skrevet av Henning Jon Grini. Jorden går igjennom mange kriser nå, og for store deler av menneskeheten står det heller ikke særlig bra til. Situasjonen vi står i har vi skapt selv, men vi har muligheten til å forandre den. Det er den røde tråden gjennom boken.

Detaljer

Nye håp for jorden og menneskene

Jorden går igjennom mange kriser nå, og for store deler av menneskeheten står det heller ikke særlig bra til. Situasjonen vi står i har vi skapt selv, men vi har muligheten til å forandre den. Det er den røde tråden gjennom boken.

 

I Gaia og mennesket – mot en lysere framtid tar Henning Jon Grini for seg utfordringer som økonomiske forskjeller, overforbruk, helseproblemer, ensomhet, korrupsjon, terrorisme og miljøet.

 

Vi klarer ikke løse noen av disse utfordringene uten at vi forandrer hvordan vi tenker, skriver Grini. Boken gir konkrete eksempler og forklaringer på hvordan vi kan bytte ut gamle tankemønstre med nye tankemønstre. Vi trenger å finne de underliggende årsakene til at verden er i den forfatningen den er. Først da klarer vi løse opp i floken vi har havnet i.

 

«Mennesket er under utvikling og møter nå voksesmerter i form av våre globale kriser.»

 

Vi må holde fokuset på det positive og være løsningsorienterte, det behøves for å løse opp i de globale krisene på jorden, men også for å bli et menneske som gjør bedre valg.

 

Vi har kommet inn i en ond sirkel og trenger å endre retning. Sitat hentet fra boken: «Den verden vi har skapt er et produkt av våre tanker. Den kan ikke forandres uten å forandre våre tanker – Albert Einstein».

 

Jorden og universet må ses på som noe levende, da blir tilværelsen på jorden mer meningsfull og viktig. Er vi kun biologiske tilfeldige skapninger styrt av instinkter og som når vi dør forsvinner for aldri mer å eksistere? Eller er vi alle åndelige verdifulle vesener, som eksi­sterer midlertidig i en kropp og det er en hensikt og mening med vår eksi­stens?

 

Boken tar opp mange slike spennende filosofiske spørsmål og undringer.

 

Grini har tatt med seg flere sitater fra både nålevende og avdøde mennesker, som har utgjort en forskjell til det bedre i verden. I tillegg skriver han om egne betraktninger og erfaringer.

 

Vi trenger å bli en del av et mer balansert og levende fellesskap. Et fellesskap med full likestilling mellom kjønnene og der det er en bærekraftig og rettferdig ressursbruk i samfunnet. Mange tusen organisasjoner og mennesker lever på denne måten allerede, minner Grini oss om. Skiftet trenger ikke være vanskelig.

 

«Som samfunn bør vi bryte ut av den onde sirkelen hvor problemer løses på symptomnivå, som ikke er varig, og gå over til en gyllen sirkel hvor problemer løses på årsaksnivå, som er varig».

 

Grini skriver enkelt og kortfattet, med klokskap og engasjement. Det er en liten bok som ikke fremstår som dyster, men gir leseren inspirasjon. En inspirasjon til å velge mer bevisst, slik at retningen vi går i blir bedre for oss og fremtidige generasjoner. Endringene vi gjør skaper ringvirkninger.

Tilleggsinformasjon

Produsert i land Norge