KroppsanalyseHårmineralanalyse & andre tester
Hårmineral-analyse

Det finnes flere måter å finne ut av næringsmangler eller ubalanser, men hårmineral-analyse er desidert den beste måten å få detaljert data på prøvene.

Håret ditt inneholder alle mineralene som finnes i kroppen din. I de fleste tilfeller gjenspeiler det også hvor stor mengde av disse elementene som finnes i kroppsvevet. Resultatet av en hårmineral-analyse gir et klart bilde av ditt innvortes miljø. Ved hjelp av denne informasjonen kan en stor del av metabolismen tydes. Ikke bare kan din ernæringsmessige status overvåkes, men vi kan også lære mye om hvor effektivt din kropp arbeider. Etter hundretusenvis av hår-mineralanalyser, har Trace Elements, Inc. (TEI) skapt et unikt system for å tyde resultatet av hårmineralanalyser. Det redegjøres detaljert for resulatet i din personlige analyserapport.

Blodprøver gir bare informasjon om mineralforekomsten ved prøvetakingstilfellet. Dersom du nettopp spiste en banan, kan prøven vise en høy kaliumverdi, til tross for at du egentlig trenger et kaliumtilskudd. Hårmineralanalysen viser din totale verdi av kalium den faktisk lagrede mengden i løpet av en tidsperiode – ikke bare hva du spiste den dagen. En blodprøve viser altså kun hva som finnes i blodet akkkurat da du ble testet. Målinger av mineralverdien i urin viser bare hva som utsondres fra kroppen, ikke nødvendigvis hva som er absorbert som brensel i kroppen. Blod- og urinprøver er med andre ord øyeblikksbilder, mens en hårmineralanalyse er som en videofilm som viser mineralsituasjonen i din kropp.

På en hårmineralanalyse måles i dag over 40 mineraler, mange av disse er giftige tungmetaller. Det er fantastisk mye informasjon å hente på disse prøvene, og det til en relativt billig penge. Vår ekspert på hårmineralanalyser har foretatt mer enn 15 000 i løpet de siste 30 årene.

Hårmineralanalyse

Les mer om hårmineralanalyse her

Håranalyse første gang kr 1 250,-
(kommer i tillegg til timeprisen)

Si ifra at du bestiller gjennom Altshop og du vil få 10 % avslag på analysen.

Direkte: +47 916 91 928
Sentralbord: +47 22 60 10 44

Bestill time her


Matintoleranse-test

"Maten vi spiser er essensiell i forhold til hvordan vi har det. En ubehandlet matintoleranse kan danne grunnlaget for inflammasjoner og generelt fysisk og mentalt ubehag."

Matintoleranse er et økende problem i den vestlige verden, på grunn av vårt levesett og den kosten vi spiser. Konserveringsstoffer og andre kunstige tilsetninger i maten vår lager ubalanse i bakteriefloraen i tarmen. Dette forårsaker at immunforsvaret lokalt og systemisk begynner å reagere unormalt mot matvarer vi egentlig skal tåle, eller har spist og tålt til nå. Konserveringsstoffer i maten og klor i vannet er tilsatt nettopp for å hemme bakterievekst, noe disse stoffene fortsetter med selv etter at du har spist dem. Altså, disse stoffene hemmer din naturlige bakterieflora, noe som igjen kan føre til oppvekst av andre ikke-gunstige bakterier og andre mikrober. Dette igjen, kan føre til oppblomstring av en lang rekke sykdommer og ubehag ikke bare i tarmen, men også andre steder i kroppen. Nyere forskning viser nettopp dette, at din bakterieflora (mikrobiom), er ansvarlig for å opprettholde en generelt god helse. Omkring 70-80% av kroppens immunforsvar er faktisk sentrert rundt tarmen. Flere og flere sykdommer blir nå satt i sammenheng med hva slags mikrobiom du har.

Det finnes en rekke andre faktorer som også påvirker bakteriefloraen vår negativt. Forskning på mus har vist at 3 timer med høyt stress halverer mengden positive bakterier i tarmen, og gir bedre vekstvilkår for mikrober vi ikke ønsker. Kliniske observasjoner har vist at tarmens reparasjonsevne reduseres sterk dersom personen er utsatt for følelsesmessig/psykisk og/eller fysisk stress. Andre faktorer som også kan påvirke bakteriefloraen vår negativt er bruk av legemidler som f.eks. anti-biotika (som betyr mot bakterier). Mange mennesker får multiple antibiotikakurer igjennom et helt liv. Derfor må målinger alltid ligge til grunn, men man må også vurdere adferdsmønstre samt gi adekvate ernæringstilskudd i tillegg til å regulere mat for å få et godt resultat.

Hvorfor bør du vite noe om matintoleranse? Fordi maten vi spiser er essensiell i forhold til hvordan vi har det! Dersom du får behandling (eller jobber med pasienter), med akupunktur, soneterapi, homeopati/ biopati, fysioterapi eller kiropraktikk så vil de fleste med kroniske plager ha glede av å finne ut om de tilfører kroppen matvarer som deres immunforsvar anser som en fiende. En ubehandlet matintoleranse danner nemlig grunnlaget for inflammasjoner i kroppen, og er svært resurs og energikrevende for immunforsvaret. Dette er grunnen til at mange med matintoleranse opplever å ha redusert energi, og motsatt, opplever å få energien tilbake når triggende og belastende matvarer elimineres fra kosten. Derfor bør du vite noe om matintoleranse,- og at det finnes en måte å teste det på!

Man kan gå til allergi lege å få utført en prikktest, men dette kan kun benyttes ved ekte allergi og ikke ved intoleranser. Noen benytter eliminasjon/provokasjon for å avdekke eventuelle intoleranser, andre igjen benytter rotasjonsdietter. Eliminasjon/provokasjon er svært tidkrevende og kan være svært demotiverende for den det gjelder. Svarene fra kroppen er ofte vanskelige å tolke, og av og til kan vi faktisk oppleve at problemet maskeres.

Allergier gir akutte symptomer og er forholdsvis enkle å avdekke. Matintoleranser kan derimot gi forsinkede symptomer, ofte flere dager etter at man har inntatt matvaren. Vi opplever at intoleranser er et større problem i dagens samfunn, enn allergier, og rammer vesentlig flere.

De fleste sykdommer / ubalanser involverer problemer i mage –tarm kanalen. Spekteret av ubehag du kan spore herfra, er enormt! Derfor er det en svært god ide å kartlegge om du faktisk spiser noe du ikke tåler, og derfor burde holde deg unna. Istedenfor å bruke lang tid på å eliminere og gjette seg frem til mat man ikke tåler, synes vi at det er enklere, tidsbesparende og faktisk også billigere, å ta en blodprøve som man får svar på i løpet av kort tid. Vi vet også at det gjennom å kombinere denne og andre tester, at mange faktisk igjen kan begynne å tåle mange ting man i første fase reagerer på. Med dette menes at man ikke bare passivt kutter ut ellers næringsrike matvarer resten av livet, men gjør noe aktivt med årsaken, for igjen å kunne spise de fleste matvarer. Vår ekspert på matvareintoleranse tester, har administrert mer enn 30 000 tester gjennom de siste 12 år.

Under er en beskrivelse av tre forskjellige antistoffer mot mat og andre allergener som det er vanlig å teste:

IgA kan gi akutte slimhinnereaksjoner uten hevelse, kløe og rødming. Symptomer kan for eksempel være løs avføring/ diaré, kremting, rennende nese eller øyne etc. IgA reaksjoner kan gå tilbake ganske raskt (2-3mnd) dersom man er konsekvent med eliminering av de reaktive matvarer, samt aktivt følger behandlingen som anbefalt.

IgG kan gi forsinkede reaksjoner fra 2-72 timer etter å ha spist matvaren. Symptomer kan for eksempel være hodepine, muskel/ledd smerter, forstoppelse/diaré, uren hud etc. IgG reaksjoner virker mer langsomt, og bruker derfor lengre tid på å ”trekke seg tilbake”. Man må derfor holde seg borte fra de reaktive matvarer i minimum 3 til 18 måneder avhengig av hvor kraftig reaksjonen/utslaget er. I tillegg er det viktig å følge opp behandlingen.

IgE kan gi akutte symptomer med kløe, hevelse, rødming kort tid etter inntak. I alvorligere tilfelles kan man få pustebestvær og blodtrykksfall (allergisk sjokk). IgE kan altså gi livstruende reaksjoner. IgE er unik da det har en lang hukommelse. Dersom man ikke er i kontakt med de ting man er allergisk mot og heller ikke de matvarer eller allergener som kan kryssreagere, kan kroppen ”vokse av seg” en allergi.

Matintoleranse

Mange behandlere har tatt spesial utdannelse innen temaet matintoleranse. Når du tar kontakt med oss vil vi henvise deg til den nærmeste behandleren der du bor. Der hvor det ikke finnes noen behandler i rimelig avstand til ditt nærområde, kan prøven sendes direkte til oss.

Det å ta en enkel blodprøve som kan avdekke kroppens immunrespons spesifikt mot matvarer eller andre allergener, er etter vår oppfatning langt å foretrekke. Dette forenkler både for pasient og behandler, samt gir en mye høyere grad av nøyaktighet. Det er viktig å velge et laboratorium som garanterer reproduserbarhet og tester både IgA og IgG. Så langt vet vi ikke om noen andre laboratorier i verden enn US BioTek Laboratories, som klarer å teste stabilt på IgA. De kan teste samtlige allergenpaneler på IgA, IgG og IgE. Ig står for immunglobulin. Dette er stoffer (antistoffer) som kroppen danner som motsvar til noe den oppfatter som fiendtlig.

US BioTek Laboratories er så vidt vi har kjennskap til det eneste laboratoriet som analyserer samtlige blodprøver 2 ganger for å kvalitetssikre at resultatet er korrekt og reproduserbart. Dette har vært og er fortsatt et stort problem i bransjen, at flere laboratorier faktisk ikke klarer å oppnå høy nok reproduserbarhet. Dette har i media blitt gjengitt på en uheldig måte, som dessverre har gitt matintoleranse tester et noe «frynsete» rykte. Vi er svært sikre på at US BioTek gir nøyaktige og gode resultater vi alle kan være fornøyd med. Dette har gjentatte ganger blitt bevist med doble blindtester. Valg av laboratorie kan altså være helt avgjørende for nytteverdien!

Les mer om matintoleranse-test her

Telefon: 63 97 69 90

Bestill time her


UMP - Cellestoffskifte og miljøgift Test

Vårt samfunn i dag, verden over, er dessverre i en sånn forfatning at ingen lenger er fri for giftstoffer i kroppen. Selv i alle testede viltlevende dyrearter er det påvist fra rundt 30 forskjellige miljøgifter eller mer (i navlestrengsblod hos mennesker – flere hundre!). Så dagens status tilsier at skal vi holde oss friske, er vi nødt til å hjelpe kroppen med avgiftning, samt redusere giftbelastningen i den grad det er mulig. Denne testen måler typisk hvordan kroppen fungerer inni cellene, og er en viktig test innen funksjonsmedisin.

Vi er så vant til alle eksponerings kildene vi har for giftstoffer at vi slett ikke tenker over at det kan påvirke helsen vår. Alt fra vaskemidler, tapet, lim, avgasser fra motordrevne kjøretøy, teflon produkter, vanlig kosmetikk og hudpleie, parfyme og mye mye mer, kan hope seg opp i kroppen og gi problemer. Faktorer som spiller en viktig rolle er: 1 - Hvor god er din kropps evne til å kvitte seg med giftstoffer? 2 - Hvor stor er eksponeringen (mengen du får i deg)? 3 - Hvordan påvirker coctail effekten (samlet påvirkning av alle giftstoffer vi får i oss) kroppen din?

Dersom kroppen din har en redusert evne til å fjerne giftstoffer vil du lettere kunne påvirkes negativt helsemessig, enn en som har en velfungerende avgiftnings funksjon.

Hvilken informasjon kan man få ut av denne testen?

 • Kroppens evne til å bryte ned og omsette karbohydrater, proteiner og fett fra maten du spiser
 • Kroppens evne til å produsere energi
 • Leverens evne til å avgifte kroppen
 • Tilstanden i mage/tarm (evt. ubalanse i bakterieflora)
 • Tilstanden i nervesystemet
 • Evt. påvirkning av miljøgifter

Funksjonell ernæringsstatus på vitaminer, mineraler og aminosyrer

Ved å få informasjon om hvor kroppen faktisk mangler ulike næringsstoffer, vil man mer spesifikt kunne iverksette tiltak for å korrigere ubalansene.

I dagens samfunn er det ingen av oss som kan unngå å bli eksponert for flere miljøgifter og tilsetningsstoffer i mat. Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer (restprodukter etter biokjemiske prosesser i kroppen). Mange av oss kan ha problemer, selv om vi lever relativt sunt, med å skille ut opphopede giftstoffer. Disse stoffene kan lagres mange steder i kroppen, både i fettvev, nervevev, benvev og i indre organer. Det er svært viktig å transportere disse ut av kroppen på forsvarlig vis. Hvorfor har mange av oss problemer med dette? Mye kan finnes i vårt gen uttrykk, men kan heldigvis avhjelpes ved økt bruk av spesifikke næringsstoffer og urter. Denne testen er et godt verktøy for å hjelpe deg å oppnå en bedre helseprofil. I dagens verden burde slike tester være i legens standardprogrammer, men inntil da har du altså muligheten til å få foretatt testen via dyktige terapeuter. Vår ekspert på denne testen har veiledet og gjennomgått et par tusen tester i løpet at de siste årene.

Mange behandlere har tatt spesial utdannelse innen bruk av denne testen. Når du tar kontakt med oss vil vi henvise deg til den nærmeste behandleren der du bor. Der hvor det ikke finnes noen behandler i rimelig avstand til ditt nærområde, kan prøven sendes direkte til oss.

UMP test

Hvem kan ha nytte av denne testen?

 • Epilepsi rammede
 • Ved ME/CFS
 • Personer med multi-chemical-sensitivity
 • Mennesker med tegn til redusert avgiftningsevne
 • Yrker som frisør, anlegg, oljeindustri, gummi industri og andre som er utsatt for miljøgifter
 • De som ønsker å få barn!
 • Alle som ønsker å forebygge sykdomsfremkallende opphopning av miljøgifter i kroppen


Les mer om UMP-test her


Telefon: 63 97 69 90

 

Bestill time her