Flere visninger

Jordingslaken - Earthing half sheetkr 1 836,25

Utsolgt

Forventet innen 3 uker


Details:

The sheet measures 305cm x 90cm. This is big enough to fit across the bottom half of any size mattress, with ample tuck length.

Detaljer

NB. skal ikke vaskes med tøymykner, blekning eller eteriske oljer. Bruk naturlig skånsom vaskemidler på ikke mer enn 40 grader.

 

Har du vært frakoblet jorden lenge?

Jording er en enkel og effektiv metode for å bedre sin helse. Forskning viser at det kan gi store helsegevinster å være i direkte kontakt med jord.

Plasserer du dine bare føtter eller ben, eller for den saks skyld en hvilken som helst  annen bar del av kroppen din på jordingslakenet, vil du automatisk ligge jordet mens du sover. Lakenet er laget i 100% bomull med innvevde sølvtråder for å lede jord til kroppen.

 

Tilkobling:

Jordingslakenet (Earthing sheet) har en størrelse på 305cm x 90cm. Kan brukes på langs eller på tvers av sengen. Uansett vil du automatisk ligge jordet mens du sover. En lang jorddingskabel med jordingskontakt, spesielt tilpasset norske og europeiske kontakter, medfølger i pakken.

For å koble til før bruk, sett kontakten som er med jordingslakenet inn i en jordet stikkontakt i veggen. (Obs: kontakten ser ikke ut som en vanlig stikkontakt da jordingslakenet kun trenger jording og ikke strøm.)

 

Faktaark finner du nederst på produktbeskrivelsen

Studier av en gruppe personer som var jordet i 30 dager mens de sov, viste at:
85 % sovnet fortere
93 % sov bedre gjennom hele natten
82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet
74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter
78 % opplevde bedre helse generelt


Debatt om forskning og bruk av Jordingslaken og elektromedisin generelt.
Sunn skepsis er alltid fornuftig. Vitenskapelig åpenhet er imidlertid nødvendig for at ny og gammel kunnskap skal kunne tas i bruk.I den pågående debatten virker det som debattantene er opptatt av alt annet enn å sette seg inn i fakta og stoppe opp og tenke: Er det mulig vi står foran en medisinsk revolusjon? Det er flere enn meg som har påpekt en del enkle fakta som burde inspirere til ny tenkning og åpne opp for en ny medisinsk forståelse og nye behandlingsmetoder. Jording, elektromedisin og energimedisin er alle relaterte disipliner som har enorme implikasjoner for et fremtidig overbelastet helsevesen. De er sikre, behandlingen er effektiv (når man kjenner virkningsmekanismene), metodene er billige i drift og ikke innovasive.- Man har i skolemedisinen brukt energetiske og elektriske målinger i lang tid (MR, EKG, ECG osv.) fordi man vet at kroppen er et elektrisk system, og ved å avlese dets status vet man hvordan den materielle kroppen har det.- Kroppens celler kan sammenliknes med batterier og har et elektrisk potensial. Det er etter hvert stadig flere leger og forskere verden over som har oppdaget dette. Når det elektriske potensialet i cellene er for lavt, blir transporten av oksygen, mineraler mv. påvirket negativt og patogene bakterier, sopp og virus får bedre oppvekstsvilkår (bl.a. fordi pH endres). I en rekke ledende klinikker verden over bruker man nå utstyr som kan øke cellenes elektriske potensial. Dette skjer ved bruk av svak likestrøm som skaper elektriske felt i vevet som via induksjon overfører energi, samt bidrar til å polarisere ioner i og utenfor cellene. Når man endrer forholdet eller mengden av natrium (+) og kalium (-) i cellene, endres det elektriske potensialet.


Pulserende magnetfeltsystemer (PEMF), som Papimi Nanopuls, induserer energi fra ekstern kilde som genererer liknende effekter på cellenivå. Det er dokumentert at likestrøm kan endre overflatepotensialet til celler og dermed Zeta-potensialet. Forskere har observert at røde blodlegemer ikke klumper seg så lett og dermed transporterer oksygen på en bedre måte. Mikrostrømmer (microcurrents) har vist seg å ha en rekke viktige funksjoner i kroppen, og effektene er etter hvert godt dokumentert. Forskningen til Dr. Robert O Becker var banebrytende i sin tid. De klassiske bøkene ”Body Electric” (1985) og ”Cross Currents” (1990) og og artikkelen, ”Exploring New Horizons in Electromedicine” (The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: 7-18.) og bør leses før man går for dypt inn i diskusjonen om potensialet i elektromedisin og jording.

 


- Kroppen inngår til stadighet feltkobling mot omkringliggende elektriske felt. Sitter du med bena i en 220 volts ledning «spagetti», har man normalt 1-5 volt i kroppen (måle enkelt med et voltmeter). Er du i direkte kontakt med jord (jording), gjør du feltkobling om jordens elektromagnetiske felt, og den målbare spenningen faller til millivoltnivå. Når man vet at cellene og deres internkommunikasjon opererer på millivoltnivå og likeledes lar seg påvirke av svært svake elektriske felt, ville det være merkelig om ikke den enorme forskjellen i volt (samt frekvens) skulle ha effekt. Hvilket den også har, og det er målbart.

 


- Jorden er en stor pulserende elektromagnet, og det går elektriske strømmer over overflaten og i atmosfæren. Når man kan måle direkte via infrarød medisinsk termografi at temperaturen i områder med inflammasjon går ned etter å ha vært jordet i underkant av en time, er det opplagt at det er en form for energioverføring som oppstår når kroppen er i direkte kontakt med jorden. Likeledes har man dokumentert via en rekke forsøk at når spenningen, intensiteten og frekvensen på de elektriske strømmene og/eller feltene kroppen utsettes for er i vårt biologiske “vindu”, kan dette bl.a. bidra til raskere helling av skadet vev (ref. Dr. Robert O Becker og boka ”Cross Currents”). Det er tydelig at direkte kontakt med jord forårsaker økt mikroelektrisk aktivitet og at dette har en rekke fysiologiske effekter over tid.


Diskusjonen om det er “frie elektroner” eller ikke osv. som forårsaker alle effektene er mer av interesse for en kvantefysiker enn for oss som arbeider med helse (dessuten har de fleste helsearbeidere og leger begrenset kunnskap om fysikk). Det vesentlige poenget er etter min oppfatning at vi må ta inn over oss følgende: Det å arbeide med kroppens elektriske systemer viser seg svært effektivt, og mye tilgjengelig forskning over de siste 10 årene tyder på at en helt naturlig og svært rimelig måte å stimulere kroppen positivt på er å være jordet. Dette bør undersøkes i det norske fagmiljøet.

Hva om forskningen som er gjort hittil på jording, er “tilnærmet” riktig?


Detaljer på engelsk om lakenet

Grounding / earthing bed sheets for optimal grounding while sleeping. 100% organic cotton sheets with conductive silver fibres woven throughout the material. Receive the benefits of an Earth connection while sleeping, and protect yourself from harmful electromagnetic fields (EMF) in your environment. The universal grounding / earthing sheet or 'bed pad' is for grounding while sleeping. It is a 100% organic cotton half sheet with soft, yet durable conductive silver fibres woven throughout the material – in total each sheet contains more than 500 meters of silver. The sheet measures 305cm x 90cm. This is big enough to fit across the bottom half of any size mattress, with ample tuck length. The sheet can also be used fitted length-ways from top to bottom covering the whole mattress. The conductive area is 201cm x 90cm (79" x 35") with a tuck under of 52cm on each side. Colour is natural cotton (off-white). Towards the edge of the sheet is a connection stud where the connection cord fits. Direct skin contact with the sheet is required for optimal use, so the sheet should be placed on top of your normal sheet. This product set includes everything you need for use: the earthing sheet, a 4.6m connection cord, and your choice of Earth connection.

 

Washing and care instructions
It is good to wash your Earthing product. It will not be harmed by washing, in fact it is beneficial. Washing strips body sweat and natural skin oils from the silver keeping it conductive.


DOs

 • Wash every week or two
 • Wash in a washing machine with warm water (40°C)
 • Use a liquid laundry detergent (this detergent is our specific recommendation)
 • Line dry or dry in a dryer on low (up to 65°C)
 • Can be ironed on a low heat if desired
 • Wash inside a washing bag to protect it.


DON'Ts


 • Don't wash with bleach

 • Don't wash with fabric softeners

 • Don't use whitening detergents, oxi-detergents

 • Don't use detergents with strong fragrances (either chemical or essential oil based)

 • Don't use dryer sheet fabric softeners
Don't dry clean


Bleach, lotions and oils can tarnish the silver rendering it non-conductive. Fabric softener builds up on the silver and will eventually ruin its conductive properties. Please also check/clean the detergent drawer of your washing machine for residues of other detergents, since many detergents (particularly powders) contain whitening agents which will harm the silver, even in small quantities. It is advised to wait one hour to use the product after applying oils or lotions to the skin. Groundology are official distributors for Clint Ober's Earthing™ products and 3rd Planet's range of grounding footwear. Uno Vita is our distributor in Norway.


EN REKKE LENKER SOM GIR BAKGRUNN FOR TEMAENE SOM ER TATT OPP I DENNE PRODUKTOMTALEN

En lenke som forklarer litt om kroppen som elektrisk system:
http://health.howstuffworks.com/human-body/cells-tissues/human-body-make-electricity1.htm
 
Lenker relatert til cellenes elektriske potensial:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resting_potential
http://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_potential
http://www.zuniv.net/physiology/book/chapter1.html
 
Lenker relatert til induksjon av energi:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=PEMF
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=electromedical%20therapy
 
Zeta-potensial og likestrøm:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC544265/
 
Litt om jordens elektriske egenskaper:
http://en.wikipedia.org/wiki/Telluric_current
http://www.geomag.us/info/Smaus/Doc/gravcurr.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_electricity
 
Den opprinnelige forskningen omkring jording:<br

Tilleggsinformasjon

Produsert i land Norge