Hjemmefødsel vs Sykehus fødsel - En erfaring rikere


Innledning

Dette er en artikkel som viser kontrasten, basert på erfaring og store mengder fakta, referanser og lenker. Artikkelen er tiltenkt alle voksne som venter barn eller har et ønske om barn i fremtiden og som lurer på hva de skal velge. Artikkelen tar også for seg k- vitaminsprøyten og vaksiner til spedbarn samt andre relaterte emner. Jeg har brukt noen uker på å samle informasjon til artikkelen fordi jeg ikke ville skrive noe som ikke kan underbygges, denne artikkelen skal gi deg et konkret og sannferdig bilde av situasjonen også sett fra vitenskaplig standpunkt.

Tips! For best mulig utnytte av artikkelen bør du lese hele artikkelen og klikke på de kommende lenkene når du kommer til dem, lese kjapt det som står på sidene lenkene fører til og deretter fortsette lesingen. Da vil du se at artikkelen har en sterk rød tråd og det meste underbygges med fakta og ytterligere informasjon, studier og utfyllende materiale, filmer og bilder.

 

Innhold

⁃ Selve hjemmefødselshistorien i kontrast til sykehusfødsel

⁃ Hva er fars rolle under fødsel?

⁃ Jordmors rolle under fødsel, kunnskap og trygghet

⁃ Hva er mitt ønske med denne artikkelen

⁃ Forberedelser før hjemmefødsel

⁃ Hjemmefødsel – For og Imot – Illusjoner og fakta

⁃ Tidspress på sykehus – en livsfarlig trend

⁃ Viktigheten av naturlig oxytocin under fødsel

⁃ "Kriterier" for hjemmefødsel

⁃ En leges sterke anbefalning – Vår gale besluttning

⁃ Nyttige og gode artikler rundt hjemmefødsel

⁃ Hvor blir det av morkaken på et sykehus?

⁃ PKU Screening - En blodprøve som kan brukes som sykehuset ønsker

⁃ K- vitaminsprøyte til spedbarn - de harde fakta

⁃ Vaksiner til spedbarn og barn - et "annerledes" perspektiv

⁃ Noen konklusjoner og faktapunkter - Vaksinering er ikke immunisering

 

Først vil jeg si, denne artikkelen er relavant for alle som har fått barn og alle som i fremtiden ønsker å få barn, om du er lege, sykepleier eller jobber i helsevesen og ønsker et annerledes perspektiv på fødsel og prosedyrer under og etter fødsel.

 

Derfor kan denne artikkelen være av verdi for dere

En av grunnene til at denne artikkelen kan være av verdi for deg som leser er nemlig at vi har opplevd kontrasten mellom en sykehusfødsel og en hjemmefødsel. Nå var sant nok vårt opprinnelige ønske å føde hjemme også første gang, så for oss ble kanskje tegnene på at ting ikke var som vi ønsket tydeligere, men det forandrer allikevel ikke kontrastene mellom disse to vidt forskjellige fødselsopplevelsene.

 

Vi har alle blitt lært at fødsler innebærer en risiko, og det kan det jo også være, men det er også mange illusjoner og misinformasjon ute og går når det gjelder fødsel hjemme. Mange synes sykehus høres trygt ut fordi de er blitt lært dette eller blir fortalt det av venner og kjente, sin lege, sykepleier etc. Vi ble også fortalt dette første gang og legene gjorde det de kunne for å få oss til å føde på sykehus, vi var innom flere forskjellige leger og ble fortalt forskjellige ting hos hver av dem, det endte med at vi ble skremt til å føde vår første sønn på sykehus fordi legen mente han var dysmatur, noe vi i etterkant så at ikke stemte, han fulgte bare sin egen vekstkurve og var ganske lik sin far i vekt og lengde da han ble født. Legene mente nok det aller beste, men de bruker systemer og grafer for avvik som kan være sterkt misvisende ved forskjellige tilfeller. Med full forståelse av at det er slik det har blitt i dag, ble dette veldig feil for vår del og for en stor del av fødende der ute.

 

Kontrasten

Jeg vil gå så langt som å si at de som ikke har erfart kontrasten mellom en rolig hjemmefødsel og en sykehusfødsel har mistet et verdifult perspektiv og er ikke i stand til å vurdere hva som vil være best for mor og barn. Denne ukunnskapen blir av leger brukt til å overtale fødende til å føde på sykehus i påskudd om risikoen ved hjemmefødsler. En illusjon blir solgt, og de fleste foreldre som ikke selv grundig har vurdert alternativer til sykehusfødsler vil lytte blindt til legens råd. Jeg sier dette fordi vi selv falt i denne "fellen" ved vår første fødsel.

 

Vår første fødsel ble sykehusfødsel

Etter legenes gjentakende råd ble vår første fødselen igangsatt fordi de anså vår sønn som dysmatur og lurte derfor på om han fikk nok næring fra mor. Fødselen ble brutalt igangsatt ved at de tok vannet for tidlig, og deretter endte det med drypp av kunstig fremstilt oxytocin fordi riene avtok etter at vannet ble tatt. Det førte til at mor fikk ekstremt skarpe og smertefulle rier, de var så smertefulle og voldsomme at hun selv fortalte at hun trodde hun skulle dø, å se sin kjære i slike smerter unner jeg ingen mann, jeg følte meg fullstendig hjelpesløs og ute av stand til å gjøre noe betydelig. Sykepleierne sto da klare for å gi henne epidural eller andre smertelindrende midler som de fleste kjenner til, men vi nektet, vi hadde bestemt oss for at det ville vi ikke utsette barnet vårt for og visste at det kunne komplisere fødselen ytterligere. Jeg er stolt av mor som stod fast på dette.

 Selve fødselen var relativt kort, den tok kun 3 timer, men var desto mer intens og smertefull for mor og barn. Det var etter vårt syn stadige avbrytelser fra jordmødre som kom og gikk, for sterkt lys i rommet og pcer og utstyr som summet og bråket. Vi hadde i første omgang bestemt oss for å ha hjemmefødsel, men på grunn av legenes gjentakende anbefalninger om å føde på sykehus fordi vår sønn ikke fulgte den normale vekstkurven ga vi omsider etter, som så mange andre gjør. For meg personlig føltes det som et slående nederlag og mor var for utslitt til å registrere noe som helst rett etter fødsel.


Er dette måten å føde på tenkte jeg? Vi begge funderte på det i etterkant. Det var en av de mest traumatiske opplevelsene jeg noensinne har vært del av, kanskje også fordi vi hadde gjort såpass mange undersøkelser rundt mulige alternativer til sykehus, metoder etc. på egenhånd, men det føltes allikevel som et overgrep mot mor og barn.

 

Vi ønsket å komme oss hjem så hurtig som mulig etter fødsel, så lege ble tilkalt. Han hastet inn og fulgte protokoll, vår sønn ble fjernet fra mors trygge bryst for å veies på en kald vekt og ble som et produkt på en benk løftet og vridd på for å sjekke ben og armer, testikler med mer, standard rutine som vi vet, men det føltes altfor tidlig for en slik sjekk for et lite hjelpeløst barn i en ny forvirrende verden. Sønnen vår skrek så sårt og smertefullt at det stakk i hjertet under hele sjekken. Jeg ba legen avslutte slik at han kunne komme seg til mammaen sin igjen av frykt for at han skulle få varige traumer av opplevelsen, men han avsluttet ikke med en gang og ignorerte blankt den paniske gråten fra en baby som ikke forstod hva det svært skarpe lyset rett i øynene var og hva denne fremmede og kalde personen gjorde med ham. Det var ingen følelser og ømhet fra denne legen, han gjorde bare jobben sin etter protokoll. Jeg brøt inn og tok ham ifra legen og leverte ham til mamma, det tok en stund før han roet seg ned igjen.

 

Nå må det også sies at vår opplevelse er relativt vanlig der ute, og for mange vil oppfattes som en vanlig fødsel av mangel på bedre sammenlikningsgrunnlag og fordi kvinner snakker seg imellom og forteller ofte om fødslene sine, noen være enn den andre, det oppfattes til slutt normalt å ha unormale fødsler på sykehus. En trist og farlig trend i mine øyne, vi beveger oss lenger og lenger bort fra det naturlige og bytter dette bort mot en illusjon av sikkerhet. For meg var det en tragedie i kontrast til hva vi opplevde under hjemmefødsel, jeg ønsker ikke å legge bånd på meg der, det er min sanne opplevelse og den får stå som den står og oppfattes av hver enkelt som de ønsker å oppleve det.

 

Den enorme kontrasten fra fødsel på sykehus til fredfull hjemmefødsel…

Når vi nå fikk føle og se kontrasten til en rolig hjemmefødsel angrer vi nå veldig på at vår førstefødte ble født på sykehus med alle de inngrep det medførte, men gjort er gjort. En ting er sikkert, om vi får flere barn vil vi aldri velge sykehusfødsel igjen om det ikke oppstår en akutt situasjon en god jordmor hjemme ikke klarer å takle, eller klare tegn på komplikasjoner hos barn eller mor.

 

En hjemmefødsel sett fra fars perspektiv…

Vi følte begge at en fødsel nærmet seg dagen før den 13.10 da jenta vår ble født, både følelsesmessig, energimessig og gjennom tegn som noe sterkere kynnere hos mor når hun beveget seg. Jeg kom hjem fra jobb rundt kl 16:30 og vi snakket sammen og tok oss av gutten vår som nå er 17 måneder gammel. Samtalene dreide seg mye om den forekommende fødselen og hvordan vi følte det nærmet seg nå og hvor mye vi gledet oss til å holde henne i armene våre. Vi hadde gode forventninger til hjemmefødselen.

 

Kl 18 kom de første riene, det var rundt 8 – 9 minutter mellom hver ri og de var ifølge min kjære ikke spesielt sterke, hun visste ikke om det var noe på gang eller om det kun var sterke kynnere så vi avventet å kontakte jordmor inntil vi så hvordan det utviklet seg.

Vi hadde 2 jordmødre klare til å rykke ut på en times varsel, dette fordi det kan hende den ene ikke kan komme av forskjellige grunner, det er slik de arbeider. Det ga oss selvfølgelig en økt trygghet.

 

Jeg kaller dem foreløpig kun jordmor nr 1 og jordmor nr 2 for enkelthetsskyld, så legger jeg heller navnene og telefonnummer i referansen nederst på artikkelen om noen vil kontakte dem. Jordmor nr 1 var hun vi skulle bruke om alt klaffet, jordmor nr 2 om det ikke klaffet med jordmor nr 1. En av dem ville kunne komme uansett ble vi garantert.

 

Vi valgte til slutt å ringe jordmor nr 2 da riene kom med rundt 6-7 minutters mellomrom fordi vi visste at jordmor nr 1 hadde nattevakt og ikke kunne komme kvelden den 12/natt til den 13. Vi opplyste om situasjonen og det ble besluttet å vente med å tilkalle henne før mor kjente at riene ble noe hyppigere, hun hadde en times kjøretid til oss. Vi var forberedt på at om hun ikke nådde frem ville underskrevne ta imot barnet, jeg har blitt fortalt hvordan jeg skal holde igjen hodet til barnet under de siste pressriene for å unngå rift og for å støtte barnet. Mor var derimot sikker på at det ville ta lenger tid, og det gjorde det.

 

Jordmor ble tilkalt etter hvert og sjekket at alt var som det skulle og kunne opplyse om at det var 3-4 cm åpning allerede, hun annonserte dette rundt kl 12 den 12.10. Min kjære var overrasket fordi hun følte riene hadde vært så mye mildere og gradvise enn sist fødsel der de brutalt satte i gang for fullt etter drypp. Vi ventet til klokken var rundt halv ett og besluttet å legge oss sammen for å få hvile. Mor fikk sove i korte perioder mellom riene, som hun følte avtok noe når hun sov. Jordmor sov ned i stua på sofaen til klokken 4, da besluttet mor å sende henne hjem fordi hun følte det ville ta lenger tid før selve fødselen satte i gang, igjen hadde hun rett. Det var flott å se at hun følte slik ro og hadde slik kontroll over situasjonen selv, fullstendig uten frykt denne gangen.

 

Mor la seg på en madrass i stua for å få hvile da vår førstefødte våknet kl 04:00 og ville inn og sove i vår seng, for å spare tid og krefter forsøkte jeg ikke å få ham til å sovne i egen seng igjen, jeg la meg til å sove videre med ham i vår seng og vi begge våknet kl 06:30. Det var tirsdag 13.10 og jeg fulgte morgenrutinene med ham og fikk ham snarest mulig til barnehagen tilfelle noe skulle skje. For oss passet det ypperlig, at han var der selv om vi var forberedt på at det kunne bli en fødsel der han var til stede når fødselen satte i gang og vi eventuelt måtte tilkalle noen for å passe på ham. Vi så ikke på det som et stort problem, og det gikk mye bedre enn forventet.

 

Riene fortsatte og ble hyppigere utover morgenen. Vi tilkalte jordmor nr 1 på morgenen kl 07:45 som akkurat var ferdig på nattevakt og hun hadde blitt fullt informert av jordmor nr 2 og var forberedt. Hun ankom rundt 09:15, siden det ikke var tegn til at noe skulle skje i umiddelbar nærhet la hun seg til å slappe av litt på sofaen for å få hvilt litt etter å ha snakket med oss begge en liten stund. Alt virket fint og mor følte hun hadde god kontroll på riene til tross for at de ble hyppigere og sterkere, rundt kl 11 var kom riene med 3- 4 minutters mellomrom og ble mer intense, hun følte at det lindret smertene å gå under og mellom riene mens hun masserte seg selv nederst på ryggen, jeg ble også bedt om å masere nederst på ryggen mens hun satt og rullet frem og tilbake på en stor yogaball.

 

Riene fortsatte en stund til og ble sterkere og sterkere. Mor ga beskjed til meg om at jeg kunne fylle på vann i badekaret, vi hadde et dypt boblebadekar som ble tatt i bruk under fødselen. Klokken var da ca 11.15.

 

Vi flyttet oss til badekaret og jeg hadde slått av lyset og tent stearinlys rundt om i rommet for å skape en behagelig atmosfære, temperaturen var god og jeg satte på en beroligende CD med metamusikk som jeg visste hun likte svært godt kalt "waves of love".

 

Vi visste nå at selve fødselen var i gang, forventningen var til å ta og føle på og alle gledet seg veldig til det som skulle skje videre. Mor hadde nok med å fokusere på hver enkelt ri og å slappe fullstendig av imellom riene. De kom nå med 2-3 minutters mellomrom, men jeg husker hun sa at hun følte de hadde blitt svakere. Jormor beroliget og sa det er helt normalt at riene varierte noe i styrke og hyppighet i denne fasen.

 

Mor var bemerkelsesverdig rolig, jeg beundrer henne som fødende mor, selv om jeg vet det var smerter i hver ri, valgte hun å gi hver ri full oppmerksomhet og bevissthet og deretter å slappe helt av idet riene ga seg, hun sa senere at det var veldig flott og spesielt å kunne føle på hver ri slik hun fikk ro og fred til nå, og som hun mistet i alt stresset på sykehuset under fødsel nr 1.

 

Det var viktig for mor å få i seg noe næring under fødselen, så det var også et av mine fokusområder å varte henne opp og gi henne det hun følte hun trengte. Jeg måtte også overtale henne til å spise litt nå og da fordi hun ikke hadde noen matlyst selv og følte ikke for å spise så mye, men noe fikk hun i seg, en banan og enkle ting å putte i munnen og å drikke.

Ca 20 - 30 minutter før fødselen fant sted sjekket jordmor igjen hvor stor åpningen var og vi alle ble utrolig overrasket over at hun nå kjente hodet til babyen og at det var rundt 9 cm åpning. Mor var overrasket over at smertene hadde vært så milde og at ting hadde gått så bra, hun ble veldig glad og jeg kunne se hun var lettet over å måtte slippe å vente så mye lenger, hun lengtet etter å holde jenta si i armene sine nå. Det så ut til at det ga henne ny styrke og hun virket nesten ikke sliten lenger.

 

Hun utbrøt til og med 10 minutter før jenta vår kom til verden, ” dette er jo ikke vondt i det hele tatt! Det er jo kjempelett…”

 

Underveis byttet mor stilling fra å ligge i badekaret til å sitte og stå på kne, jordmord ga et tips om at hvis vi ville at riene skulle ta seg opp kunne vi kysse og stimulere brystene for at hennes kropp skulle utgi oxytosin, eller såkalt kjærlighetshormoner, det fungerte fint og kan ha fremkynnet fødselstidspunktet noe. Hun valgte å be jordmor ta vannet til slutt fordi riene avtok, det var en rett beslutning i mine øyne, vi kunne kjenne hodet til babyen og forstod at det var like rundt hjørnet. Det å ta vannet på dette tidspunkt var å hjelpe babyen på vei og å sette i gang pressriene som kom få minutter etter. På sykehuset ble vannet tatt for å sette i gang riene, som selvfølgelig avtok etter en stund, og siden du er på et sykehus blir du bedt om å føde, etter å ha tatt vannet er det ikke mye valg, så det endte med drypp fordi riene avtok. Resten er historie og i mine øyne ikke verdt å repetere, jeg tror alle som har tatt seg tiden til å lese så langt forstår dette bildet nå.

Vår vakre lille engel Stella(stjerne) kom til verden den 13.10 kl 13:13. Jeg som far fikk klippe navlestrengen, en flott opplevelse. Vi ventet minst 10 minutter(kanskje lenger) før jeg klippet strengen til vi var sikker på at den ikke pulserte lengre, Stella lå da på mors bryst i vannet med håndkler over seg for å holde henne varm. Hun skrek i en kort stund etter at hun kom ut, og så ble det fredfult stille. 

Allerede fra dag 3 har hun smilt hver eneste dag, ofte flere ganger om dagen. Hun smiler når vi smiler.

I dag når artikkelen er helt ferdig er stella snart 3 mnd gammel og selvfølgelig helt vaksine og K-sprøyte fri. Les mer om vaksiner og K-vitamin samt andre aspekter nedenfor.

 

Stella kun en uke gammel i pappa sine armer

Fars rolle under fødsel?

Jeg brukte tiden på å sende gode og varme følelser og intensjoner til mor og barn, jeg tror på energier og verdier av disse og at intensjon er en målbar energi med en retning. Jeg tror at vi alle har en unik sjel og at vi kan få denne gnisten av liv til å føle seg velkommen på denne måten.

 

Mor hadde nok med riene og å slappe av. Min rolle som far anser jeg å energimessig ønske velkommen til sjelen og personen som kommer til verden og å gjøre det jeg kan for å få mor til å slappe av og nyte øyeblikket. Jeg føler i alle fall jeg gjorde det jeg kunne for at det skulle skje. Fødselen foregikk for oss uten spesielle hendelser som trommereiser eller liknende, en helt vanlig fødsel, med en stor forskjell, vi var hjemme og vi var forberedt på det. Det er ikke noe mer hokus pokus rundt dette enn nettopp det faktum!

 

Jordmors rolle, kunnskap og trygghet

For oss var jordmors kunnskap, erfaring og trygghet viktig, vi visste at hun kunne det hun skulle kunne. Hun holdt seg i bakgrunnen og observerte riene og hvor lang tid det var imellom dem samt mors arbeid under fødselsforløpet, og brøt ikke inn og forstyrret med masse spørsmål slik vi opplevde på sykehus, det var behagelig og tok ikke bort fokuset til mor og far.

Jordmor nr 2 ble ikke tilkalt igjen da fødselen ansås å være i gang og at det ikke var sikkert at hun ville rekke frem, det var også et poeng at færrest mulig deltok under fødselen og at det var minst mulig forstyrrelser for mor.

 

Hva er mitt ønske med denne artikkelen?

Mitt ønske med denne artikkelen er klart å oppmuntre flere mødre og fedre til å velge hjemmefødsel sammen, ikke kun på basis av våre egne erfaringer selv om de teller for oss og kanskje kan følge som et godt eksempel for deg som leser dette og er i en valgsituasjon, men også på basis av studier som viser at dette er trygt. Det er et faktum at hjemmet er en kjent og trygg arena for mor der hun kan utfolde seg med færre sperrer i et miljø med mindre støy og avbrytelser, et miljø der mor er i kontroll over situasjonen og dermed lettere slapper av. Det jeg har lest og forstått som far her er at jo mer avslappet mor er før og under fødsel, jo lettere og mindre komplisert blir som regel fødselen.

 

En annen side er mors selvtillit i etterkant, jeg kan se at min kjære har vokst enormt på det at hun selv hadde kontroll og kunne føde selv uten noen inngrep. Hun sa hun ble veldig overrasket over hvor stor kontroll hun hadde over hver ri, og hvordan hun selv kunne ”kople ut” smerten og heller nyte riene uten frykt. Jeg må få dere til å tro meg, det var stor grad av frykt med i vår første fødsel når riene slo kraftig og skarpt inn kun få minutter etter at de begynte med drypp. Det føltes unaturlig og det fikk vi en bekreftelse på at det jo også var gjennom kontrasten til hjemmefødselen som var en drøm i forhold.

 
Mor var kun 22 år gammel og var 20 da vi fikk vår første sønn. I mine øyne fødte hun ved gang nr 2 som en høyt erfaren kvinne med mange fødsler bak seg. Her kan dere lese hennes egen fødselshistorie kåret til månedens historie på mammanett.no. Klikk her

 

Intet kommer naturlig uten forberedelser

For oss var det viktig å bestemme oss endelig for at vi skulle ha en hjemmefødsel ved vår andre fødsel, når det var gjort slappet vi begge veldig av og stolte på at det hele ville forløpe seg uten komplikasjoner. Vi var veldig bevisst på at fødselen måtte være innenfor 3 uker(uke 37) før termin og 2 uker(uke 42) etter termin for at jordmor skulle ville ta risikoen å være med på hjemmefødselen, så vi gjorde bevisst ingenting som kunne igangsette fødselen tidlig før terskelen på 3 uker var nådd.

 

Andre forberedelser vi gjorde og diskuterte dreide seg om hva vi måtte ha klart eller skaffe oss før fødselen, om hun ville føde i vann og ha den muligheten etc. Fødestillinger har min kjære satt seg inn i på forhånd så det besluttet hun å kun ta på sparket ut i fra hva hun følte for der og da. Jordmor ga oss alle detaljer rundt hva vi måtte gjøre klart selv og eventuelt skaffe før fødselen.

 

Hjemmefødsel – For og Imot – Illusjoner og fakta

En hjemmefødsel kan som du har forstått være en umåtelig vakker ting om man er forberedt og har gjort jobben sin på forhånd.

 

Jeg føler at mange vegrer seg unødig og får sperrer når de hører ordet hjemmefødsel, men det er uttalige studier og eksempler rundt dette og det er den eldste form for fødsel. Sykehusfødsel har først i det siste århundre blitt mer og mer populært. Jeg tror rett ut at denne populariteten er ufortjent og sterkt begrunnet i misvisende propaganda, frykt og illusjoner. Det at gravide kvinner i dag ikke blir presentert skikkelig for muligheten ved å føde hjemme fratar mange denne muligheten, det er derfor slik jeg ser mange i dag ikke anses å ha et valg. Selvom alle selvfølgelig har et valg, så er de som sagt ikke presentert skikkelig for valgmuligheten.

 

Mer kunnskap enn noen gang tidligere

I dag har vi mer kunnskap rundt fødsler og mulige komplikasjoner, tegn på disse og hvordan man kan avdekke disse tegnene tidlig enn noen gang tidligere. Det er dermed svært liten risiko ved å føde hjemme, dette viser nå en rekke studier rundt om i verden. Som nevnt tidligere i artikkelen vil jeg også påstå at risikoen øker i forhold til komplikasjoner under fødsel på et sykehus på grunn av et høyere nivå av stresspåvirkende faktorer og protokoller de må følge på et sykehus. Dette i kontrast til en naturlig fødsel er for de som kjenner den enorm og vanskelig å beskrive med ord fordi det innebærer så stor grad av følelser.

 

Jeg trenger ikke repetere det jeg har skrevet tidligere om hvordan sykehus ofte opererer, men et faktum er når en fødsel foregår på et sykehus er foreldrene undergitt sykehusets regler og ansvar, det medfører at det nesten blir uunngåelig å få være helt i fred og ro med babyen og med hverandre uten stadige avbrytelser, hyppige rutinekontroller og sjekker. Sykehuset har skrevet på seg ansvaret for fødselen og er derfor i kontroll (selv om annet blir sagt). Dette kan virke betryggende, men er for de fleste et forstyrrende og unødvendig ekstra stressmoment som igjen kan komplisere fødselsgangen. Ved tegn til komplikasjoner slår protokollen og rutinene inn og disse kan og ofte vil medføre inngrep som kan og ofte vil komplisere fødselen for mor og barn.

 

Tidspress på sykehus – en livsfarlig trend

Tidspresset på et sykehus setter normaler for hvor fort bør en kvinne føde, statistikker rundt dette, metoder og rutiner. De glemmer det at kvinner er forskjellige og at ikke en eneste fødsel er lik, allikevel skal alle fødsler dømmes ut fra nær sagt like standarder, snitt, grafer og modeller. En kvinne bør aldri forsøkes presset til å føde raskere enn hun skal, det strider så sterkt imot naturens metoder som jo er eldgamle og bevist effektive i alle tider. Nå er det viktig å understreke at akutte tilfeller kan forekomme og forekommer iblant, men disse tilhører sjeldenheten. Om fødselen forsøkes igangsatt for tidlig eller der kjemikalier og medikamenter påvirker mor og barns evne til å arbeide under fødsel, føle følelser og produsere hormoner naturlig, så øker sjansene for komplikasjoner og akutte tilfeller.

En sannhet ingen kan ta fra oss… Viktigheten av naturlig oxytocin under fødsel
En mor og en far som slapper helt av i beroligende og trygge omgivelser øker sannsynligheten for kvinnens egenproduksjon av kjærlighetshormonet oxytocin. Det er slik jeg har forstått essensielt for vellykkede rier, redusert smerte og dermed også en vellykket fødsel. Jeg må understreke ordet naturlig oxytocin, det vil si kroppens egenproduksjon av dette hormonet. Ved kunstig tilførsel vil det kunne skape uante komplikasjoner og fremskynde fødselen før tiden, det er det uttallige eksempler på i sykehus. Vi fikk oppleve dette selv med drypp fordi de tok vannet for tidlig under vår første fødsel og riene dabbet av, for å fremskynde riene ble drypp igangsatt. Heldigvis nektet vi epidural som ville økt faren for komplikasjoner fordi mor og barn ikke kunne jobbet som de gjorde under riene.

 

En eldgammel teknikk er enkelt og greit å øke oxytocin i mors kropp gjennom sex like før fødsel, kyss og å stimulere brystene til kvinnen. Ta og stryke på og ellers vise kjærlighet ømhet og omtanke for den fødende, der kan mannen hjelpe stort til. Jeg følte det umåtelig mye enklere hjemme enn på sykehus der vi stadig ble avbrutt for å sjekke hvordan det gikk hele tiden.


Hastverk koster - Riestimulerende midler fører trolig til flere keisersnitt - les mer

 

Riestimulering - til nytte eller besvær? En god artikken. Ler her

 

Vi har erfart begge deler, en fødsel fylt med adrenalin og frykt, og denne siste fødselen der mor var fylt med oxytocin og kjærlighet og var helt avslappet. Kontrasten var en fødsel med ekstreme smerter vs en fødsel nesten uten smerte i det hele tatt, selv under pressriene.

 

Når det gjelder forhold for hjemmefødsel så er dette retningslinjene ifølge jordmor:

Kvinnen må være frisk, ha et normalt svangerskap og vente et friskt barn.

Det må være kun ett barn i magen

Barnets hode må ligge nedover.

Fødselen må skje til termin, mellom tre uker før eller to uker etter.


Det er de som våger å føde hjemme utenfor disse kriteriene også, men få jordmødre vil være med på slike fødsler på grunn av økt risiko og juridiske komplikasjoner fordi de er ansvarlige jordmødre under fødselen. En setefødsel kan ifølge flere kilder være fatalt, det er derfor viktig å være klar over at det finnes noen tilfeller der sykehusfødsel er nødvendig. En god jordmor og normal ultralyd vil fange opp disse tilfellene underveis.

En leges sterke anbefalning – Vår gale besluttning

En ting vi opplevde under første fødsel var at sønnen vår ikke fulgte den satte vekstkurven og lå godt under gjennomsnittet, han ble derfor av lege lagt innunder kategorien risiko og vi ble sterkt frarådet å føde hjemme. Alle andre signaler viste et sunt og friskt barn med hodet ned og uten komplikasjoner på noe som helst. Han fulgte rett og slett sin egen unike vekstkurve, men systemet var ikke tilpasset ham, han skulle tilpasses systemet. Vi angrer på den beslutningen i dag som nevnt tidligere i artikkelen, men det hjalp oss å se og våge å ha hjemmefødsel under vår andre fødsel, resten er som nevnt en eventyrhistorie om jeg får bruke et slikt ord.

 

Nyttige og gode artikler rundt hjemmefødsel

 

Hjemmefødsel – er det noe for dere?

En god informativ artikkel. Les her

Klinikksjef: – For få velger naturlig fødsel

 

 

 

Utfall etter planlagte hjemmefødsler – Tidsskrift for den Norske legeforening. Noen statistikker og tall samt konklusjonen: ”Det finnes ikke grunnlag for å fraråde friske gravide å planlegge hjemmefødsel.” Les her

 

En svært god og informativ artikkel på Mammanett.no – bør leses! Les artikkel her

 

Bør bli lettere å føde hjemme. Friske gravide bør ikke frarådes å føde hjemme.

Til sist vil jeg takke jordmødrene våre for godt arbeid og oppfølging
Lisbeth Kopperud var der mens barnet ble født og hjalp oss igjennom hele perioden. Oppfølgingen var veldig god og vi følte oss trygge på at valgene våre ikke ville bli overkjørt på noe vis. Hun hadde full respekt for alle våre valg og mitt inntrykk av henne var en varm, kjærlig, sprudlende og glad person, den rette for oss under vår andre fødsel. Hun kan nås via http://fødselshuset.no/ om noen ønsker hjemmefødsel i Horten, Tønsberg området.

Utover det kan vi anbefale http://www.hjemmefødsel.no ved ønske om hjemmefødsel i Oslo omegn, men også i Vestfold området. Det finnes også en rekke jordmødre som tar hjemmefødsler etter ønske fra foreldrene.

Den nedre delen av denne artikkelen er ment for deg som føler det ikke er nok at jeg skriver; "vi valgte å ikke gi barnet vårt k- vitaminsprøyter eller vaksiner" og for deg som ønsker mer kjøtt på benet, er på søken etter mer informasjon rundt k-vitaminssprøyte, vaksinering, PKU Screening, hvor blir det av morkaken mm.

 

Her kommer også ytterligere informasjon for å underbygge artikkelens validitet og egenkraft. Jeg anser det viktig fordi det finnes mange skeptikere der ute og personer som er tilbøyelige til å gå til personangrep når de leser slike artikler som dette. Jeg har skrevet flere hundre artikler og snakker av erfaring der. Mitt mål er altså å skape en artikkel som kan stå solid på egne ben uten å vakle om en stek vind blåser imot den.

 

Hvor blir det av morkaken på et sykehus?

Jeg har brukt litt tid på å finne ut dette, de fleste antar at den blir brent som biologisk materiale, og det stemmer nok i mange tilfeller. Derimot tas det ofte tester av hver enkelt morkake etter fødsel på sykehus, og det er kjent mange bruksområder for ingredienser og substanser i morkaken. Blant disse er hudkremer, farmasøytiske medikamenter, hårpleieprodukter mm. Jeg har ikke funnet ut eksakt hva sykehus gjør med disse eller hvor de sendes og om de kan ende opp i et produkt et eller annet sted. Til tross for at jeg har brukt en god del tid på å forsøke å finne ut dette var denne tiden forgjeves, det skremmer meg egentlig litt, det siste jeg vil være i tvil om er hva morkaken som barnet har ligget i i 9 mpneder brukes til. Jeg vil anse det ekstremt uetisk og skittent om den selges for penger eller doneres bort til forskning uten mor eller fars skriftlige samtykke. Jeg er svært interessert i å få kontakt med personer som virkelig vet og har beviser på hva som faktisk gjøres med morkakene på sykehus. De fleste tenker ikke mer over det, men jeg tror at om de mistenkte at den ble solgt eller donert bort til farmasøytisk industri, kjemisk industri eller annen industri at de ville hatt innvendinger til det. Vi valgte selv etter siste fødsel å grave ned morkaken under et tre i hagen, så vilt det enn kan høres.

 

PKU Screening - En blodprøve som kan brukes som sykehuset ønsker

Blodprøven som tas i påskudd om å avdekke farer for phenylketonuria eller såkalt Føllings syndrom. I skrivet vi fikk rundt dette åpnet det for vid bruk av data fra denne blodprøven. Beskjeden var såpass åpen at det legger grunnlag for at sykehuset kan forvalte resultatene i blodprøvene som de ønsker. I bunn og grunn kan denne blodprøven derfor anses som en screening av barnets blodverdier samt DNA slik sykehuset vil ønske det, ikke kun for Føllings syndrom.

 

Føllings syndrom kan alle lese mer om på denne lenken, men det er viktig å opplyse om at dette syndromet kommer fra en arvbar genskade hos barnet som fører til mangel på et såkalt enzym i leveren (fenylalanin hydroksylase). Det aktuelle enzymet har som oppgave å omdanne aminosyren fenylalanin til tyrosin. Når enzymet mangler, vil mengden fenylalanin øke i blodet, noe som har skadelige virkninger på hjernen og nervesystemet. Dette syndromet forekommer kun hos 4 - 5 barn(1:13000) i Norge per år. Risikoen er derfor liten og det begrunner ikke en screening av alle barn som så skal kunne katalogiseres og knyttes til barnet. Denne blodprøve kan som nevnt også brukes som sykehus selv ønsker ifølge deres eget skriv. Påskuddet er at om de får satt i gang behandling tidlig, vil disse personene kunne avverge hjerneskader. Det gjøres ved spesiell rådgivning og å holde barnet unna mat med amminosyren fenylalanin.

Lenke:

http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/fenylketonuri-follings-sykdom-8544.html

 

Jeg har ikke problem med å sjekke mine barn for sykdommer, men jeg har sett nok til at jeg ikke stoler på at data fra denne prøven utelukket brukes til å gi mor og far beskjed om barnet er utsatt for denne sykdommen. Faren for misbruk og videre bruk av barnets blod i andre sammenhenger, andre studier og forskning er fullstendig åpen og direkte uakseptabel.

Vi valgte derfor å ikke ta denne screeningen av våre barn og heller følge nøye med på symptomer hos barnet. Det er derfor for oss en kalkulert risiko, men ikke uten at vi har informert oss selv rundt dette og dermed kunne ta et bevisst valg i saken. Frykt for en mulig komplikasjon er alene ikke et argument for oss, men vi har forståelse av at de fleste velger å ta denne testen for å være trygge på at barnet er "utenfor fare".

 

Så over til et omdiskutert emne, nemlig K- vitaminsprøyte til spedbarn
Jeg vil belyse spørsmålet kan denne sprøyten eller dråpene skade barnet og er det egentlig nødvendig?

 

Først kan det være på sin plass å analysere ingrediensene i k- vitaminsprøyten og dråpene før vi går videre.

 

Innhold:

Phytomenadion
glychochol acid
Glychochol acid
lecithin

natrium hydroxid eller også kalt sodium hydroxid

hydrochloric acid

Vann

 

For å utdype dette litt mer har jeg lenket opp artikler og fakta rundt de forskjellige ingrediensene så får hver enkelt trekke sine egne konklusjoner.

Phytomenadion:

Kunstig fremstilt k-vitamin. Det kan diskuteres hvorvidt kunstig fremstilte vitaminer gir samme nytte som naturlige, det er mange studier som viser at kunstige fremstilte vitaminer fungerer på annet vis eller dårligere, ikke i det hele tatt eller kan medføre uønskede bivirkninger. Les mer:

http://en.wikipedia.org/wiki/Phytomenadione

 

Mer rundt akkurat dette må hver enkelt søke mer rundt på egenhånd med noe hjelp fra google, søketerm: ”synthetic vitamins vs natural vitamins” Les mer
eller ”syntetisk vitamin vs naturlig vitamin” Les mer


Glychochol acid:
Les mer

http://www.nzp.co.nz/products.php?cid=2&;pid=232

Glychochol acid er en kjemisk fremstilt såkalt gallesyre, les mer her
http://en.wikipedia.org/wiki/Bile_acid


Lecithin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lecithin

Natrium Hydroxid eller også kalt Sodium Hydroxid = kaustisk soda eller også kalt plumbo, ca 4,8mg av totalt 140 mg i sprøyte. Også kjent som et av de farligste kjemikaliene å komme i kontakt med. Her er noen lenker:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hydroxide

http://no.wikipedia.org/wiki/Natriumhydroksid

http://www.articleonlinedirectory.com/Art/130174/512/the-dangers-of-exposure-to-sodium-hydroxide.html

 

Hydrochloric acid:

En ekstremt sterk syre som industrielt brukes til å fjerne rust på stål. Les mer:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid


Vann:
Trenger ingen utdypning.

 

Konklusjon rundt K- vitaminsprøyte og dråper til spedbarn

K- vitaminsprøyten og dråpene er sterkt syredannende og de kjemiske komposisjonene svært komplekse. Når flere av disse ingrediensene har flere fareskilt hengende over seg, hvorfor gi det til et lite spedbarn?

 

Argumentene for hvor viktig det er å gi k- vitamin til spedbarn falmer når man forstår ingrediensene og hvordan disse er bygget opp. Det kan medføre uante konsekvenser for et spedbarn som fra naturens side ikke er ment å eksponeres for noe så kraftig og intenst som disse kjemikaliene og for kunstig fremstilt k-vitamin.

 

Det blir ofte brukt som argument at morsmelk ikke inneholder store mengder k-vitamin, men et barn har heller ikke behov for store mengder k-vitamin og slett ikke slike mengder syntetisk fremstilt k- vitamin som en sprøyte inneholder. Dette argumentet kommer ifra verdier i vanlig morsmelk, ikke den første melken kalt kolostrum.

 

Kolostrum som er den første og feteste delen av morsmelken er rik på k- vitamin. Det er derfor svært viktig at den første ammingen starter innen en time etter fødsel for at barnet skal få nyttiggjøre seg fullt av denne verdifulle melken.

 

Det er også et faktum at mor kan regulere eget inntak av k- vitamin som vil påvirke innholdet i morsmelken ved å velge å spise grønnsaker som salat, spinat, brokkoli og andre grønnsaker som er gode kilder av k- vitamin.

 

Et annet argument for at barn må få tilskudd av k- vitamin er hemoragisk syndrom (HDN) som ifølge statistikker forekommer hos 1:10 000 – 1: 25000. Det ikke nevnes noe om er at de barn med størst fare for å utvikle HDN er barn med traumatiske fødsler og barn som ikke blir ammet rett etter fødsel.

Det er også studier som viser større fare for utvikling av kreft hos barn(laukemi) etter k-vitamin sprøyte enn faren for utvikling av HDN. Argumentene begynner derfor å bli svært tynne for at spedbarn må ha k- vitaminspøryten.

En god artikkel rundt dette med HDN og mer får du videre fra jordmor Sara Wickham, denne er verdt å lese av alle foreldre:

Vitamin K - An Alternative Perspective


Dette er på ingen måte ment å undergrave k- vitaminets viktighet i kroppen, men metoden som brukes for å gi spedbarnet k- vitamin.

Så spørsmålene er:
Hvorfor skal man utsette barnet for disse kjemikaliene når mor har dette i melken innledningsvis og når mor faktisk kan regulere eget inntak av mat med høyt k- vitamininnhold?

 

Hvem har sagt at spedbarn har ”for lave” verdier av k- vitamin etter fødsel?
Vet vi egentlig det og i tilfelle hvorfor? Kommer dette fra en pengegrisk farmasøytisk industri eller er det virkelig ment for det beste for babyen? Kan man da gjøre noe med det uten å utsette barnet for denne sprøyten eller dråpene som anbefales som eneste alternativer på sykehusene?

Er ikke det spørsmål verdt å stille uten å måtte bli kalt konspirasjonsteoretiker eller kvakksalver eller det som verre er?


En siste artikkel verdt å lese for vordende foreldre før valget endelig tas. Vitamin K at Birth: To Inject or Not

 

Analyse og grundige vurderinger må til for å komme til en skikkelig konklusjon
Jeg har brukt en del timer på å belyse denne problematikken fordi jeg anser den som ytterst viktig som far og forelder. Jeg føler jeg MÅ vite på vegne av mine barn, jeg kan ikke gjette når det gjelder slike ting, det kan sette barna mine i fare, derfor har jeg er analysert både for og imot samt kommet med min egen konklusjon. Vær så snill å klikke på lenkene, lese artiklene skikkelig og studere ingrediensene før du kommenterer negativt eller henter frem motforestillinger. Dette er fra min side ment for å hjelpe foreldre i et vanskelig valg, intet annet.

 

Det er ikke min oppgave å overtale noen til å ikke gi babyen k- vitaminsprøyte!
Jeg anser det ikke som min jobb å overtale noen til å ikke gi barnet sitt denne sprøyten, denne "lille" biten om k-vitaminsprøyten er ment som en påminnelse om at vi alle som foreldre bør gjøre jobben vår å sjekke dypere fakta før vi stoler blindt på en lege og på vårt helsevesen i dag, ikke fordi helsevenet ikke er viktig, men fordi det råder stor grad av korrupsjon innen helsevesen, legeverdenen og myndighetene fra farmasøytisk industri, korrupsjon kan jeg bevise, men det trenges ikke, les heller boken Dødelige Bivirkninger - Bekjennelser av en legemiddeldirektør av John Virapen, du finner boken på Altshop.no, Bokkilden.no og en rekke bokhandlere over hele Norge. Jeg stiller meg ofte spørsmålet, hvorfor er folk så lite bevisste og lite interessert i å studere fakta selv? Da ville enhver kunne kommet frem til denne konklusjonen jeg har kommet frem til nå, men det krever litt tid, derfor denne delen av artikkelen, så kanskje det kan hjelpe familier med tidspres og uten kunnskap til å gå i dybden rundt dette selv. Jeg håper den blir brukt til å kaste lys over et kontroversielt felt og gjerne åpne til debatt, dette bør belyses i dybden. 


Krangel med lege rundt k- vitamin sprøyten og vaksiner
Når jeg spurte legen under vår første fødsel om hva k- vitaminsprøyten inneholdt kunne han ikke svare, han visste ikke hva den inneholdt, men han brukte allikevel lang tid på å forsøke å overbevise oss om å ta denne sprøyten eller dråpene. Han brukte også mye energi på å få oss til å føle oss som dårlige foreldre, men det virket dårlig.

 

Jeg måtte til slutt fortelle ham at det var nyttesløst å forsøke mer, jeg fortalte at jeg ledet vaksineaksjon.no i 2009 og at vi hadde satt oss godt inn i spørsmålet k- vitamin sprøyte eller ikke og vaksiner eller ikke på forhånd. Jeg ba ham til slutt skrive i journalen sin at vi aldri noensinne ønsker tilbud om vaksiner i fremtiden. For mange kan det virke drastisk, men jeg har sett på ingrediensene i de fleste vaksiner i dag og farer ved disse ingrediensene og de kommer ikke nær mine barn - aldri!

 

Vaksiner til spedbarn og barn

Her vil jeg nok være litt mer brutal og rett på sak, så får hver enkelt trå til egne konklusjoner igjen.

 

Før vi begynner på dette er denne statistikken svært treffende. Rapporterte tilfeller av barnedødelighet etter vaksiering.

http://www.scoop.it/t/health-supreme/p/1122195408/dead-babies-and-stillbirths-reported-to-the-fda-after-vaccination-mothering-magazine

Studer denne grafen og se et helt klart bilde mellom vaksinering av spedbarn og spedbarnsdødelighet. Vis den til deres leger! Tenk på deres barn! Det finnes ikke en risikofri vaksine der ute.

Jeg vil ikke bruke mye tid på dette, enhver bør være voksen nok til å studere alle sider rundt hver enkelt vaksiner fra flere hold før de gir barna sine disse vaksinene. Det jeg gjennom flere hundre timers arbeid med vaksineaksjon.no og relaterte emner rundt helse har forstått og kan fastslå er følgende... Les mer under.

 

Et skittent triks som ofte brukes av lege, sykepleiere og helsevesen generelt er å fokusere på mors og fars omtanke og bekymring for barnet og på solidaritetsargumentert. "Vaksinene er trygg og noe vi anbefaler for alle spedbarn "Du må tenke over at å la vær å vaksinere ditt barn også kan sette andre i fare for smitte." Dette er en godt innarbeidet løgn indusert fra den farmasøytiske propagandamaskinen. Folkehelseinstituttet er det nærmeste vi kommer et velfungerende propagandainstrument for "big pharma" i Norge sammen med legemiddelindustrien (lmi.no) leded av tidligere statsråd Karita Bekkemellem. Leger og sykepleiere spør ofte ikke mer rundt dette, men tar det som fakta og bruker argumentene de har lært å bruke. Enda en farlig trend her vi må være bevisst rundt som foreldre. Jeg ante ikke at det skulle dukke opp så mange minefelt rundt mine barn, men det er følelsen jeg sitter igjen med, vi som foreldre har definitivt et viktig ansvar når det kommer til å beskytte våre barn i en tidlig fase og frem til de er myndige og kan bestemme selv. 

 

Noen konklusjoner og faktapunkter - Vaksinering er ikke immunisering

 

▪ Nær sagt ALLE vaksiner er lansert på markedet idet sykdommen var i ferd med å fase ut, er i nedgang eller nær sagt utslettet, mens frykten for sykdommen fremdeles er høy. Historisk sett har også farmasøytisk industri, leger og media bidratt sterkt til å skape og inngravere frykt for sykdommen og vaksiner som preventive løsninger. Vaksiner kan derfor ses på som en slags forsikring. Disse offisielle statistikkene over 200 år beviser dette faktum en gang for alle.

Vaksiner reddet oss ikke - 200 år med offisielle statistikker
Engelsk tittel: Vaccines Did Not Save Us! Two Centuries of Official Statistics - Les mer

http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml

 

 

▪ ALLE vaksiner inneholder i dag kjemiske komponenter som bringer med seg til tider svært alvorlige bivirkninger, noen verre enn andre. Det kan være adjuvans(såkalte immunboostere som sjokkere immunforsvaret og får kroppen til å gå i angrepsposisjon, øker fare for autoimmune sykdommer mm) og virkestoffer, konserveringsmiddel eller selve antistoffene (ofte svært lave verdier fordi disse koster mest) og hvordan disse er produsert. Noen mennesker er mer utsatt enn andre i forhold til alvorlige bivirkninger av vaksiner, dette fortelles det lite om og det er det lite kunnskap rundt. Det er litt som å spille russisk rullett med helsen til våre barn, noen barns kropp tåler vaksinen og de garanterte bivirkningene som kommer, andre får alvorligere reaksjoner, i verste fall kan det lede til død. Her kan dere lese mer om et av de seneste vaksineeksperimentene fra GSK som førte til 14 døde spedbarn i Argentina. Les mer

 

▪ Kun en person har fått gjennomslag om skikkelig erstatning etter vaksineskade i Norge, han var sønn av en lege. Alle andre som har søkt om skadeerstatning etter vaksiner har blitt feid under en stol, saken drenert i det uendelige til de gir opp eller saken stoppet nesten umiddelbart. Jeg ble og blir stadig kontaktet av personer som ikke når frem med ALVORLIGE bivirkninger etter vaksiner gjennom mitt arbeid i Vaksineaksjon.no.

 

▪ Det er enorme mørketall rundt bivirkningsregistrering i Norge, tallene som fremlegges er langt lavere enn det faktiske antall. Dette kommer ikke fra meg men fra en profesjonell lege som utdypet dette som et stort problem. Leger blir ikke oppfordret til å innrapportere bivirkninger, de får ikke betalt for det og blir ofte bedt om å utdype, noe de ikke har tid til, dermed unnlater de ofte å innrapportere bivirkninger om vaksiner. Skremmende, men sant.

 

FHI (Folkehelseinstituttet) har gjentatte ganger blitt tatt for å tukle med statistikker og pynte på tall. Jeg kaller FHI Norges mest åpenlyse korrupte organisasjon, og med rette... De som har fulgt FHI i dybden over flere år vil samtykke til dette om de ikke kun er matet med informasjon direkte fra FHI. FHI ble grunnlagt av Rockefeller Trust/Foundation i 1930, som igjen kontrolleres av familiegruppen med størst aksjemajoritet og kontoll innen farmaindustrien i dag, jeg besitter beviser i form av aksjesitser som viser blant annet Baxter Farmacuticals UK har Rockefeller trusts som majoritetsaksjonær. Måten dette skjules på er gjennom det vi kalles "shell" companies som igjen eies av rockefeller trust. Det er ekstremt vanskelig å spore tilbake til den som virkelig eier og kontrollerer selskapet, men vi klarte etter mye arbeid å finne ut dette med beviser for Baxter UK under vårt arbeid med vaksineaksjon.no, det var skremmende lesning og viser at vi må være ekstremt varsomme ovenfor hvilke institusjoner vi lar styre våre valg. FHI er fra oppstart dømt til å arbeide for Rockefeller familiens interesser fordi denne familien grunnla institusjonen, dette er korrupsjon på høyeste nivå. Nå er til og med FHI lagt innunder legemiddelverkets direktiver og unntatt fra offentlig innsyn. Vi forsøkte å få regnskaper og dokumenter fra dem under vårt arbeid, men forgjeves. Hvorfor dette hemmelighold om FHI kun har rent mel i posen? FHI er blitt en statlig rådgiver for det de kaller folkehelsen, det viser seg at så og si alle vaksiner går via FHI. Det faktum at denne organisasjonen er statlige rådgivere med stor apell i media er skremmende i seg selv. Når vil folket våkne opp til dette og forstå alvoret av situasjonen?

 

▪ Det er i dag mye mindre grad av antistoffer og mye større grad av adjuvans i vaksinene, dette gjør vaksinene ustabile og kan medføre sterkere bivirkninger. Immunresponsen fra vaksinen skapes av adjuvansen som for immunforsvaret til å gå amokk. Dette har dokumentert sett(også i Norge) medført til autoimmune symptomer, noen opplever dem sterkere enn andre.Guillain barre syndrom m.fl. er sykdommer knyttet til dette. Les mer

 

▪ Frykt er salgsverktøyet for å selge inn vaksiner i befolkninger. Eksempelvis var pandemien i 2009 beviselig en svindel for å selge inn en vaksine på markedet uten at det var substans god nok for å lansere en pandemiberedskap, kjøpe inn 2 doser per nordmann (totalt 9,4 millioner doser for nær 700 millioner kroner av våre skattepenger) og vaksinere risikogrupper med en svært giftig vaksine.

 

▪ Korrupsjon er et virkemiddel for å få vaksiner på markedet. Grunnen til at jeg kan si at korrupsjon ER et virkemiddel er boken Dødelige Bivirkninger – Bekjennelser fra en legemiddeldirektør, skrevet av John Virapen som selv har jobbet i farmasøytisk industri i over 30 år, hvorav 8 år som daglig leder for Eli Lilly i Sverige. Jeg har hatt mange møter og uttallige timer på telefon med denne kunnskapsrike mannen på dette området. Hans bok forteller resten og bør absolutt leses av alle. Her finner du boken. Her er også en opplysende artikkel rundt boken - les den her. Boken er omtalt i flere tidsskrift, Norsk Homeopatisk Forening, VOF bladet, Visjon, Alternativ.no mm.

 

Denne listen kunne vært betydelig mye lengre, men under finner dere nok substans til å underbygge ethvert valg rundt vaksiner. Jeg oppmuntrer til å gjøre egen og grundig research slik jeg har gjort. Se forøvrig andre artikler jeg har skrevet rundt emnet. Nordmenn skal massevaksineres unødig. Denne artikkelen skrev jeg flere måneder før massevaksinasjonen startet for fullt. Nå er bevisene fremlagt, vaksinen var skadelig, den fungerte ikke og det hele var en ren svindel. Mange tror ikke det enda, men bevisene er klare. 

 

Andre referanser til vaksiner:

27 Dirty Little Vaccine Secrets Every Parent Needs to Know About | Vactruth.com

http://vactruth.com/2011/11/04/27-dirty-little-vaccine-secrets/


The Healthiest Children In The Future Will Be Unvaccinated - les artikkelen

 

Generelt sett er vactruth.com en av de bedre engelske informasjonssidene rundt barnevaksiner på nett i dag.

 

Andre vaksineinformasjonssider:

Vaksineaksjon.no - facebook gruppe - klikk her

 

Vaksineaksjon.no - Artikkelarkiv - klikk her

Vaksineaksjon.no - Lenkearkiv - klikk her

Vaksineaksjon.no - Videoarkiv - klikk her

Vaksineaksjon.no - Dokumentarkiv - Klikk her

Vaksineaksjon.no - Presse & Nyheter - Klikk her

Vaksineaksjon.no - Bivirkningshistorier (gjelder mest H1N1 vaksinen). - Klikk her

Skandinavisk svært informativ og god vaksineside
http://vaccin.me/

 

National Vaccine Information Center

http://www.nvic.org/

 

Vaccination Information Network (VINE)

https://www.facebook.com/pages/Vaccination-Information-Network-VINE/69667273997

 

Et spedbarn etter vaksinasjon av Hepatitt B vaksine - Bilder og informasjon

- klikk her

 

NB! Dette er vanskelige bilder å se på, så vær forberedt, men om du vurderer vaksinen bør du absolutt se og lese dette. Dette beviser at det kan gå virkelig galt med vaksiner til spedbarn. Jeg er sikker på at legene alltid vil ha en svært god forklaring på hvorfor som alltid, samtidig som det blir bedyret av vaksinen er trygg. Det er 100 % sikkert at det er den ikke og det har den aldri vært.

 

Et bilde som forteller det meste. Studie av uvaksinerte barn og vaksinerte. Blå graf er vaksinerte, rød er uvaksinerte. Sykdomsforløpet i etterkant hos de vaksinerte er astronomisk i forhold til de uvaksinerte. Det beviser en sterk korrelasjon mellom vaksinasjon og diverse sykdommer. Klikk her


Jeg vil gå så langt som å si følgende, men 100 % personlig overbevisning. Det finnes ikke lenger en eneste trygg vaksine på markedet, ikke en vaksine er verdt å utsette barn eller egen helse for. Jeg har brukt hundrevis av timer rundt dette emnet og vurdert tusenvis av lenker, artikler med forskjellig vinkling i denne perioden. For dette bastante utsagnet kommer jeg kanskje i skade for å bli beskyldt fro kvakksalveri, men jeg vil ikke lyve for noen uansett hvilke konsekvens det kan bringe. Alle fortjener å få fakta på bordet, og det er min klare konklusjon rundt vaksiner i dagens samfunn. Man kan si at alle vaksiner er blitt korruptert av systemet som produserer dem, enten i profittens navn, maktens og innflytelsens navn eller de enda mørkere aspekter ved vaksinering, disse kommer jeg ikke inn på i denne artikkelen fordi det blir for mye å takle for mange.


Et siste ord...

Jeg håper artikkelen var til nytte for deg eller dere og ønsker dere lykke til uansett valg. Det viktigste er våre barns ve- og vel, og det vil ikke være å anbefale hjemmefødsel om mor er livredd for at noe kan skje og dermed føder i frykt hjemme. Beviste valg og mental forberedelse er essensielt her i mine øyne og mor er den som må ta det endelige valget til sist, det er tross alt henne som skal føde. Far må til slutt støtte opp under mors beslutning og støtte oppunder denne, men allikevel vil jeg si, beskytte mor og barn under et sykehusopphold ved å være informert og bevisst, samt ha tenkt igjennom hva dere ønsker. Skriv en kravliste til sykehuset for hvordan dere ønsker fødselen deres om det blir aktuelt å føde på sykehus. Jeg er glad min kjære valgte hjemmefødsel av Stella, det var en uforglemmelig og fantastisk opplevelse for oss begge, denne hendelsen ville jeg aldri vært foruten,  det beriket våre liv og ga oss et nytt perspektiv på livet og virkeligheten.

For de av dere som vil lese mors historie så ligger den som ukens historie på Mammanett.no her.

Artikkelen er skrevet av Kjetil Dreyer, Eier og Daglig Leder i Altshop.no, Vaksineaksjon.no & NetworkMarketing.no